Tiek pasniegta SIA „Lāčplēša centrs” stipendija

Korporācijas Fraternitas Lettica biedri, Vītolu fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe un ziedotājs Pēteris Bolšaitis

21.martā studentu korporācijas Fraternitas Lettica telpās, svinīgā sarīkojumā tika pasniegta SIA „Lāčplēša centrs” stipendija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 4.kursa studentam Jānim Lūsim. Jāni apsveica korporācijas biedri un šīs stipendijas dibinātājs Pēteris Bolšaitis. Savā uzrunā viņš uzsvēra cik svarīga ir izglītība katra cilvēka dzīvē. „Jānim Lūsim piemīt atbildības sajūta, tādēļ viņš stipendiju pratīs ieguldīt savā attīstībā. Nākotnē jaunais com! nesīs savu ieguldījumu arī korporācijas attīstībā,” tā stipendiātu raksturo korporācijas biedri.  Studentu korporācijas Fraternitas Lettica mērķi ir pulcēt ap sevi latviešu tautības augstāko mācību iestāžu studentus, audzināt viņus nacionāli - patriotiskā un akadēmisko tradīciju garā, vienot savstarpējā draudzībā un cieņā, izkopt goda prātu, tautisko apziņu, ieaudzināt sabiedriskā takta iemaņas un morālo stāju, uzturēt kontaktus ar citiem akadēmiskās saimes locekļiem kā Latvijā, tā ārzemēs. Panākt dažādu paaudžu vienotību savu ideālu realizēšanā, sniegt saviem biedriem morālo un materiālo palīdzību, veicināt interesi par zinātni, mākslu, savu garīgo un fizisko attīstību. Savukārt, SIA Lāčplēša centrs ir ģimenes uzņēmums, kas apsaimnieko nekustamo īpašumu Rīgā. Īpašums ir grāmatnieka Kārļa Bērziņa (1865–1934) mantojums. SIA Lāčplēša centrs akcionāri Jāna Aivare, Nora un Jānis Cukermaņi, Īra un Pēteris Bolšaitis un Zane Bērziņa 2002. gadā nolēma sniegt savu artavu labdarībā, atbalstot maznodrošinātus centīgus, talantīgus lauku jauniešus, lai viņi iegūtu augstāko izglītību, un dibināja sava uzņēmuma stipendiju. No 2005.gada „Lāčplēša centra” stipendiju administrē Vītolu fonds. Pirmo stipendiju Bolšaitis ģimene piešķīra Fraternitas Lettica biedram dr.sc.ing., elektronikas un telekomunikācijas nozares inženierzinātņu doktoram Oskaram Ozoliņam.

FOTO: Mārtiņš Bruņenieks

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums