Tikšanās ar Aivaru Sluci 12.11.2014


Aivars Slucis ar stipendiātiem

12.novembrī nu jau septīto reizi ziedotājs Aivars Slucis tikās ar saviem stipendiātiem tradicionālās vakariņās Valsts svētku priekšvakarā. Šoreiz tikšanās notika restorānā „Benjamiņš”. Aivars Slucis ir īstens Latvijas patriots un liels mecenāts. Savulaik viņš ir dāvinājis rentgena aparātus P. Stradiņa slimnīcai, sūtījis medicīnisko literatūru un ziedojis medicīnas aparātu iegādei, ziedojis vairāk kā 100 000 USD Rīgas Brāļu kapu fondam, finansējis un izdevis daudzus patriotiska rakstura darbus, palīdz daudzbērnu ģimenēm un bērnu namiem, bet sadarbībā ar Vītolu fondu atbalsta spējīgus jauniešus izglītības iegūšanā. Stipendijās ir izmaksāti 294 839 EUR. Arī šogad Aivara Sluča stipendiju saņem 31 jaunietis, bet 20 stipendiāti jau ir ieguvuši izglītību un ir no sirds pateicīgi par to savam ziedotājam. Runājot par ziedošanu, pats Aivars Slucis ir ļoti lakonisks – „ja es varu palīdzēt savai dzimtenei, tad es to daru.”

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us