Tikšanās ar ERGO 3.12.2014


ERGO valde, Vītolu fonda kolektīvs ar stipendiātiem

3.decembrī ERGO, kas piešķir stipendijas bez vecāku gādības palikušiem un studēt gribošiem jauniešiem, tikās ar saviem 14 stipendiātiem. Ik gadus ERGO organizētās tikšanās ir interesantas, ierosmēm un atziņām bagātas, un katru reizi jaunieši tiek iepazīstināti ar kaut ko vēl neredzētu. Šogad stipendiāti tika aicināti uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas "Gaismas pili". Gida pavadībā iepazināmies ar LNB jauno ēku, pēc tam ERGO bija sarūpējis gardu cienastu. Īpaši tika sveikti pirmā kursa studenti, kuri stipendiju saņēma pirmo reizi. Visi stipendiāti saņēma ļoti noderīgas Ziemassvētku dāvanas! Paldies ERGO kolektīvam par sirdsmīlestību! ERGO stipendiju fonds tika dibināts 2001.gadā, bet sadarbībā ar Vītolu fondu kopš 2007.gada ir piešķirtas 124 stipendijas, ko ir saņēmuši 50 stipendiāti. Stipendijās izmaksāti vairāk kā 200 000 eiro.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us