Triju Zvaigžņu gaismā

                                                                                "Per aspera ad astra"

                                                                              ,,Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”

                                                                               ( Triju Zvaigžņu ordeņa devīze )   


Alfreds un Sarmīte Gravas

Vītolu fondam allaž ir lepojies ar saviem ziedotājiem, cilvēkiem, kuru dāsnums un labestība ļauj iegūt izglītību ne vienam vien talantīgam Latvijas jaunietim. Taču dubults ir prieks, ja šo cilvēku pašaizliedzīgais devums tiek novērtēts valsts līmenī. Tāds brīdis ir šoruden, jo tapis zināms, ka Alfrēds Grava, viens no fonda dāsnākajiem ziedotājiem un uzticamākajiem draugiem, par nopelniem Tēvijas labā saņēmis mūsu valsts augstāko atzinību -  Triju Zvaigžņu ordeni.

Šis apbalvojums tiek piešķirts cilvēkiem, kuri ar savu mūžu un darbiem ir apliecinājuši, ka ir īsteni savas dzimtenes patrioti. Alfrēda Gravas dzīve un nenogurstošā vēlme darīt labu un palīdzēt savas Tēvzemes ļaudīm ir apliecinājums gan savas zemes mīlestībai, gan prasmei pamanīt īsto brīdi, kad kādam nepieciešama palīdzība. Un tādu brīžu un ļaužu šajos gados ir bijis bezgala daudz.

Sadarbība ar Vītolu fondu ir viens no lielākajiem labdarības projektiem, un patlaban ar Gravu ģimenes atbalstu Latvijā dažādās augstskolās studē 49 talantīgi un mazturīgi jaunieši. Alfrēda un Sarmītes Gravu stipendiju fonds dibināts 2004. gadā, un iesākumā tā neaizskaramajā kapitāla tika noguldīti Ls 130.672, bet šobrīd tajā jau ir Ls 640 672.

Taču Alfrēda Gravas devums neaprobežojas tikai ar šo ievērojamo atbalstu Vītolu fondam. Šis ģimenes rūpju lokā nokļuvušas gan dažādas organizācijas Latvijā un Amerikā, gan atsevišķi cilvēki, īpaši bērni un sirmgalvji, kuriem tobrīd ir bijis nepieciešams atbalsts un palīdzība.

Alfrēds Grava visu mūžu ir bijis dāsns ziedotājs, jo viens no svarīgākajiem viņa dzīves uzdevumiem allaž bijis palīdzēt savai Tēvzemei un tās cilvēkiem. Viņš dāsni ziedojis ar Klīvlandes Daugavas Vanagu apvienības starpniecību, ir mecenāts Garezera Centram Mičigānas pavalstī ASV. Pateicoties Alfrēda Gravas atbalstam, Bulduru dārzkopības skolas audzēkņiem savulaik bijusi iespēja iestādīt kokus pie Kurzemes Brāļu kapiem Lestenē. Viņš atvēlējis ievērojamus līdzekļus gan smagi slimo latviešu leģionāru zālēm un kopšanai, gan latviešu baznīcai un draudzes ēkām, kā arī „dižakmenim” Klīvlandes latviešu kultūras dārzā. Atbalsts sniegts PBLA un Okupācijas muzejam Latvijā, taču īpaši daudz palīdzēts dzimtajam Bārtas novadam – atbalstot bibliotēku , zāļu iegādi vecāka gadagājuma cilvēkiem, mazturīgas ģimenes, Bārtas skolai dāvājot grāmatas un sagādājot bērniem skaistus Ziemassvētku pasākumus. Arī Krūtes baznīcas tornis ieguvis jaunu jumtu. Jau vairāk kā 25 gadus viņš ir valdes loceklis Latviešu Klīvlendes kredītsabiedrībā, ir ALA Goda biedrs.

Alfrēds un Sarmīte Gravas ir pratuši likt iemīlēt savu Tēvzemi arī dēlam Pēterim, kurš seko tēva pēdās, gan vadot firmu, gan aktīvi darbojoties Klīvlandes latviešu sabiedrībā.

Īpaši svarīgs Alfrēdam Gravam ir viss viņa dzimtajā Kurzemē, Bārtas pagastā, notiekošais. Latviju gan nācās atstāt jau 1944. gadā, dodoties bēgļu gaitās uz Vāciju, taču viņu ne mirkli neatstāja vēlme izglītoties - Augsburgas latviešu DP (Displaced Persons) nometnē tika apmeklēta vidusskola, bet, kad ģimene 1949. gadā izceļoja uz Ameriku, paralēli darbam, vakaros, tika turpinātas mācības koledžā un iegūts grāds uzņēmuma vadībā.

1976. gadā Gravu ģimene nodibināja savu uzņēmumu, kurā gatavoja koka iepakojuma kastes vietējām fabrikām, un pacietīgā un grūtā darbā gūtā peļņa deva iespēju realizēt kopējo sapni - atbalstīt tos, kuriem nepieciešama palīdzība.

Alfrēds Grava ne tikai Latvijas šodienā un nākotnē ieguldījis ievērojamus līdzekļus, bet ar visu savu mūžu apliecinājis, ka ,dzīvojot svešumā, ne mirkli nav aizmirsis savu dzimto zemi un tās ļaudis. Pagājušā gada augustā viņš svinēja ievērojamu jubileju, 80 dzimšanas dienu, taču, neskatoties uz cienījamo gadu skaitu, viņa mecenātisms turpinās, jo rūpes par savu Tēvzemi - tā ir daļa no Alfrēda Gravas dzīves.

 Liene Šīra, Alfrēda Gravas stipendiāte, Ventspils Augstskolas 4. kursa studente, uzskata: ,,Šī cilvēkā ārkārtīgi lielais nesavtīgums un Tēvzemes mīlestība ir devusi man un vēl citiem desmitiem jauniešu  iespēju iegūt augstāko izglītību sevis izvēlētajā profesijā. Alfrēds Grava ar savu cēlo rīcību un atbalstu ir bijis piemērs man un vēl citiem stipendiātiem, tādējādi liekot mums saprast, ka ir jāstrādā savas valsts labā un jācenšas izvirzīt un sasniegt dzīvē tādus mērķus, kas nav egocentriski, bet nestu labumu visai Latvijas sabiedrībai.  Domāju, ka viņa devums Latvijai un Latvijas sabiedrībai nav izmērāms nekādās konkrētās mērvienībās, tādēļ uzskatu, ka Triju Zvaigžņu ordeņa piešķiršana ir patiesākais un cēlākais pateicības žests par A. Gravas neizmērojamo ieguldījumu jauniešu izglītībā un nacionālās pašapziņas celšanā.”

Kā izsvērt, kura Alfrēda Gravas palīdzību saņēmušā guvums lielāks- vai atbalsts kāda jaunieša studijām, vai palīdzība sirmam leģionāram, vai siltie zābaciņi mazajam Bārtas skolnieciņam un jaunas brillītes, caur kurām pasaule skaidrāk saredzama? Kā izsvērt  doto sirds siltumu un sev sagādāto prieku par spēju citiem palīdzēt? Kā izsvērt, cik mīlestības ieguldīts katrā labajā darbā?

Saņemtais apbalvojums ir daudzu Latvijas ļaužu paldies cilvēkam, kura mūžs tālajā Amerikā visus šos gadus ritējis mūsu tautai tik svarīgo triju zvaigžņu gaismā. Un tomēr- kad Alfrēds Grava saņems augsto Tēvzemes atzinību, viena no trim ordeņa zvaigznēm, iespējams, tomēr būs mazliet spožāka par pārējām, tā, kura simbolizē Kurzemi un Alfrēdam Gravam tik mīļo Bārtu- tādu pavisam mazu, mazu vietu Latvijas kartē, no kuras plašajā Pasaulē devies tāds LIELS CILVĒKS.

,,Te es jutos bagāts- man piederēja mākoņi virs galvas un zeltā kvēlojošs saulriets pāri upei, un ūdensrožu krāsas Bārtas vecupē. Un vēl- visapkārt, cik tālu vien acis spēj saskatīt, ir tāds plašums, ka šķiet- uz zemes nolaidušās zaļas debesis. Ne velti saka: dižā Kurzeme”.(Ē. Kūlis)

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums