Ilga Vēvere un Biruta Brūns no Austrālijas viesojās fondā un tikās ar stipendiātiem.

 Ilga Vēvere un Biruta Brūns (vidū) kopā ar stipendiātiem un
fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi

4. jūlijā fondā no tālās Austrālijas viesojās Biruta Brūns un Ilga Vēvere, lai tiktos ar saviem stipendiātiem. Ilga Vēvere ir Austrālijas Vanadžu priekšniece un Daugavas Vanagu Austrālijas Valdes locekle, kura ir gan šo organizāciju galvenā stipendiju koordinatore, gan Jāņa Spirēna testamentārā novēlējuma pārvaldītāja. Savukārt, Biruta Brūns stipendiju tēva Ernesta Freimaņa piemiņai dibināja 2017. gadā, kas ir atbalsts topošajai ainavu arhitektūras speciālistei.

Stipendiāti pēc tikšanās rakstīja:

"Tikšanās ar Ilgu Vēveri un Birutu Brūnu notika ļoti jaukā gaisotnē un bija interesanti klausīties stāstus par to, kā abas kundzes nonāca Austrālijā. Ziedotājas ir labsirdīgas un sirsnīgas. Mani visvairāk priecēja tas, ka pat, esot tālu no dzimtenes, cilvēki atceras par savu dzimto zemi. Stipendija man nozīmē iespēju iesaistīties dažādos mācību procesos un tā dod motivāciju sevi pilnveidot ārpus universitātes. Saņemot stipendiju es varu tiekties pēc saviem mērķiem un novērtēt citu cilvēku sniegto atbalstu."
/Undīne Paipala, Jāņa Spirēna piemiņas stipendijas saņēmēja/

"Tā bija tiešām lieliska iespēja satikt cilvēkus, kas ir daudz darījuši, lai palīdzētu un finansiāli atbalstītu studentus, kā arī daudz laika un darba ieguldījuši sabiedriskajā vidē. Klausoties ziedotāju dzīvesstāstus un iepazīstos tuvāk, jutos pārsteigta, cik tomēr šīs kundzes ir spējīgas dot citiem par spīti grūtībām pagātnē.  Tas lika smelties iedvesmu un jaunu sparu turpināt studijas un attīstīt sociālo dzīvi, lai nākotnē arī es varētu palīdzēt kādam, kaut vai tikai ar savu ieguldīto laiku un pūlēm. Esmu ļoti pateicīga, ka saņemu Ernesta Freimaņa stipendiju, ko nodibinājusi Biruta Brūns. Tā man tiešām daudz nozīmē, jo palīdzējusi studiju laikā ne tikai mācību procesā bet arī sevis attīstīšanā." 
/Anna Belova, Ernesta Freimaņa piemiņas stipendijas saņēmēja/

"Tikšanās ar Ilgu Vēveri un Birutu Brūnu bija jauka un iedvesmojoša. Abas ziedotājas ir pozitīvas un bija interesanti klausīties to, kā viņa aizsāka stipendiju dibināšanu un kā viņa nonāca Austrālijā. Esmu topošā mājturības un vizuālās mākslas skolotāja un ar stipendijas palīdzību varu nopirkt labus un kvalitatīvus materiālus, no kuriem varu radīt darbus. Ļoti novērtēju šo doto iespēju, un ja nākotnē es varēšu, tad labprāt pati ziedošu, lai palīdzētu studentiem."
/Sigita Solovjova, "Daugavas vanagu" Adelaides nodaļas vanadžu kopas stipendijas saņēmēja/

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums