Vītolu fonds viesojās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā.

 Vītolu fonda kolektīvs kopā ar Neretas uzņēmējiem un Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem.

2018. gada 23. janvārī Vītolu fonds viesojās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, lai prezentētu fonda darbību un jaundibināto Neretas novada uzņēmēju stipendiju. Tās idejas autori ir uzņēmēji Kaspars Baltacis un Kaspars Ādams. Stipendijas Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas skolēniem piešķirs 10 mēnešus (izņemot jūliju un augustu). Lai vidusskolēns varētu saņemt stipendiju, mācību sasniegumu vidējam vērtējumam semestrī ir jābūt ne zemākam kā 8 balles un jāuzrāda panākumus mācību olimpiādēs. Paldies Kasparam Baltacim un Kasparam Ādamam par jaundibināto stipendiju!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums