Piešķirtas Viļņa Plūmes piemiņas stipendijas Aizkraukles attīstībai

 Māris Plūme (no kreisās), Sarmīte Plūme, Kristers Kokars, Veronika Kareva, Ramona Salmiņa un Artūrs Plūme.

Jau desmito reizi pasniegtas Viļņa Plūmes piemiņas stipendijas Aizkraukles attīstībai – šogad tās saņem Veronika Kareva un Kristers Kokars. Veronika absolvēja Aizkraukles novada ģimnāziju un vēlas kļūt par arhitekti. Viņa ir savas pilsētas patriote, daudz laika veltījusi dažādās brīvprātīgā darba jomās, strādājusi Aizkraukles Jauniešu domē. Kristers pēdējos divus gadus mācījās Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, un viņa nodoms ir studēt fiziku Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē. Kristeram ir izcilas sekmes ģimnāzijā un daudz iegūtu atzinību valsts un starptautiska līmeņa fizikas olimpiādēs. Viņš dzied divos Aizkraukles koros, muzicē ar savu grupu un paretam uzraksta kādu jaundarbu.

Svinīgā sarīkojumā Sarmīte, Māris un Artūrs Plūmes piešķīra stipendijas absolventiem. Paldies Plūmju ģimenei par sadarbību!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums