Vītolu fonda 10 gadu jubilejas pasākums 16.08.2012

Tuvojas septembris, un līdzi tam nāk prieks par jauna mācību gada sākumu. Dažādu Latvijas augstskolu durvis vērs mērķtiecīgi jaunieši, kuru sapnis ir ne tikai iegūt labu izglītību, bet savas zināšanas nākotnē veltīt savas Tēvzemes izaugsmei un attīstībai. Viņu vidū nu jau desmit gadus ir arī Vītolu fonda stipendiāti - centīgi un talantīgi jaunieši no maznodrošinātām ģimenēm, kuri ar saviem sasniegumiem mācību darbā izpelnījušies fonda ziedotāju uzticību.

Šogad, pateicoties vairāk kā 300  ziedotāju atbalstam, jauno mācību gadu uzsāks 600  jaunieši . Stipendijās plānots izmaksāt vairāk kā Ls 690 000. Tās lielumu - no Ls 1000 līdz Ls 2000 - nosaka ziedotājs. Ar 417 stipendiātiem līgumi tika pagarināti, bet 183 stipendiāti atbalstu saņems pirmo gadu . Vilis Vītols allaž stipendiātus ir uzskatījis par savas tautas ,,zeltu’’ un teicis: ,,Viņi visi... ir mana cerība. Cerība, ka izaugs jauna paaudze, citāda. Ka viņi uzcels jaunu Latviju – tādu, par kādu esam sapņojuši. Par kādu cīnījušies mūsu senči, strēlnieki, leģionāri un tie, kas gāja uz barikādēm.’’

Fonda jubilejas atzīmēšana aizsākās 4. aprīlī, kad ziedotāji un stipendiāti ar svecīšu liesmiņām pie Brīvības pieminekļa simboliski turpināja Vītolu ģimenes aizsākto  Gaismas ceļu, bet 16.augusts pulcēja ziedotājus un stipendiātus 10 gadu jubilejas pasākumā, lai kopā priecātos par paveikto un pateiktos ziedotājiem.

Alfrēds Grava, ilggadējs un nesavtīgs fonda atbalstītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, uzskata: ,,Allaž esmu bijis pārliecināts, ka visi fonda ziedotāji ir īsteni savas Tēvzemes patrioti, kuri vēlas nākotnē nodrošināt tās veiksmīgu attīstību. Priecājos, ka arī man liktenis dāvājis iespēju būt viņu vidū. Bet jauniešiem vēlu, lai pietiek spēka un uzņēmības turpināt iesākto!’’

Stipendiāti augstu vērtē parādīto uzticību un apliecina to ar sasniegumiem mācību darbā. Pagājušajā mācību gadā izcilus rezultātus sasnieguši 132 studenti, kuru vidējais vērtējums ir 9 balles un augstāk. Savukārt mīļas vēstules pauž, ka jauniešiem bieži tikpat svarīga kā materiālais atbalsts ir apziņa, ka kādam viņu liktenis nav vienaldzīgs.  Stipendiāte Sintija Dīka savā vēstulē raksta: ,,Tie nav tikai naudas līdzekļi, tas patiešām ir sirds siltums, jo jūs pierādāt, ka nepaliekat vienaldzīgi ne tikai cilvēku, bet arī savas valsts priekšā. Latvija ar jums lepojas!’’ Bet Linda Broka uzskata: ,,Mans domu, dvēseles un baltākas, skaistākas nākotnes lidojums ir sācies, pateicoties jums un jūsu labestībai, uzticībai un mīlestībai, kas dāvā man iespēju mainīt sapņus pret īstenību”. Pateicoties ziedotājiem, šo desmit gadu laikā augstāko izglītību dažādās Latvijai nepieciešamās specialitātēs ieguvuši 1500 jaunieši.  Fonda desmit gadu jubilejas pasākumā bijušie stipendiāti vēlreiz apliecināja: ,,Finiša nav, ir tikai starts!” , jo savulaik saņemtais atbalsts ir licis ne tikai attaisnot ziedotāju uzticību, bet arī turpināt labo darbu ķēdi- ir nodibināta Draugu stipendija, kuru veido nu jau augstskolas beigušo jauniešu ziedojumi.

Liels pārsteigums un dāvana no Borisa un Ināras Teterevu fonda – ļoti moderns portatīvais dators.  

Ziedotāju un stipendiātu kopīgais gājums ir līdzīgs Piena Ceļam - tikpat plašs, bezgalīgs. Taču ir nepieciešama uzņēmība, neatlaidība un vēlme par savu padarīt ne tikai šo laiku, bet arī nākotni - tikai tā  iespējams īstenot fonda pamatideju: ,,Ar izglītību dzī­­vē sasniegt tādu līmeni, lai va­­­rētu nākotnē palīdzēt citiem.”

Kad svētku pasākuma īpašie viesi- diriģenta Inta Teterovska vadītais jauniešu koris ,,Balsis” kā vienu no dziesmām atskaņoja J. Mediņa ,,Tev mūžam dzīvot, Latvija’’, ikvienu pārņēma sajūta, ka desmit gados paveiktais ir apliecinājums patiesai savas zemes un tās cilvēku mīlestībai.

Vītolu fonda jubilejas pasākuma goda viesis Rundāles pils muzeja direktors Imants Lancmanis svētku ievadā teica: ,, Šodien mūs kopā savedis viens vārds  – izglītība. Šis jēdziens satur vārdu glīts. Taču tas nav sejas un stājas glītums, bet kaut kas daudz būtiskāks – prāta, sirds un dvēseles glītums. Cilvēks var vest pilnvērtīgu dzīvi tad, ja izglītība spējusi atraisīt to, kas katrā ir ielikts, ja izkoptas iemaņas un prāts. Savukārt tauta var būt pilnvērtīgs kopums tikai tad, ja to sastāda izglītoti pilsoņi, kas nāk ar savu augstvērtīgo pienesumu visās dzīves jomās.”

Bet fonda dibinātājs Vilis Vītols savu svētku uzrunu beidza ar vārdiem: „Cilvēka mūžs nav bezgalīgs, bet vislielāko gandarījumu jebkuram jau dzīves laikā sniedz apziņa, ka aiz mums kaut kas paliks - uzceltais nams, izaudzinātie un izskolotie bērni, kāds izcils mākslas darbs. Taču ikviens ziedotājs  aiz sevis atstās vēl daudz vairāk - ieguldījumu Latvijas nākotnē, kas turpinās izglītot gudrus un centīgus jauniešus, kamēr vien pastāvēs mūžīgā Latvija.”

Mīļš paldies visiem ziedotājiem!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums