Vītolu fondam - 18!

2020. gada 4.aprīlī svinējām pilngadību – Vītolu fondam 18! Kopā izskoloti jau vairāk nekā 3800 jaunieši. Paldies fonda dibinātājiem Vilim un Martai Vītoliem, visiem ziedotājiem, draugiem un atbalstītājiem par kopā paveikto! “Ja PALDIES ir ogas dzīvas, tad mēs jums pieberam pilnu klēpi.” /I.Cipruse/

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us