Saņemts ievērojams ziedojums Jāņa un Annas Marijas Eglīšu piemiņas stipendijai


 Dace Lisa (Eglīte) Taylor un Andrejs Eglīte


2018.– Latvijas 100 gadu jubilejas – gadā, godinot savu vecāku piemiņu, stipendiju dibināja Andrejs Eglīte un viņa māsa Dace Lisa (Eglīte) Taylor. Šogad, sveicot Vītolu fondu ar divdesmitās darbības gadskārtu, abi lēmuši palielināt atbalstu piecdesmit tūkstošu dolāru apmērā, kas dos iespēju studēt vēl lielākam jauniešu skaitam.

Eglīšu ģimene pēc kara patvērumu rada ASV, kur gan Andrejs, gan Dace ieguva kvalitatīvu izglītību – abi ir Nebraskas Universitātes absolventi. Vienlaikus darbam savā profesijā liela uzmanība veltīta arī trimdas kopienas dzīves izkopšanai un attīstībai. Kopš 1961. gada Andrejs darbojas DV ASV Linkolnas apvienības valdē, revīzijas komisijā un šaušanas sporta kopā, ir šīs organizācijas Mūža biedrs, apbalvots ar Zelta nozīmi. Andrejs ir arī Amerikas Latviešu Apvienības Mūža biedrs Dzintara pakāpē,  apbalvots ar ALAs atzinības rakstu  par ilggadīgu darbu DV apvienībā. Kopš 1975. gada viņš aktīvi darbojies Latviešu Brīvības Fondā un Latviešu Fondā, kur sasniedzis Dzelzs tūkstošnieka pakāpi. Dace, savukārt,  ir Linkolnas latviešu draudzes locekle un atbalsta Latviešu Fondu kā tūkstošnieku dalībniece.

Savā vēstulē Andrejs Eglīte raksta: “Gribam finansiāli atbalstīt centīgus maznodrošinātus jauniešus, lai finanšu trūkums nestātos viņiem ceļā uz augstākās izglītības ieguvi.” Šie vārdi tikai apliecina Andreja un Daces lielo patriotismu un ilgtspējīgo domāšanu, jo vislielākais zaudējums mūsu tautai ir cilvēka neizmantotais potenciāls, tāpēc tik svarīgi ir ļaut katram, kuram ir tādas spējas, iegūt un sasniegt to visaugstāko un labāko rezultātu sevis izglītošanā.

Jāņa un Annas Marijas Eglīšu piemiņas stipendija veltīta pedagoģijas un farmācijas nozarē studējošajiem un šajā mācību gadā to saņem divas jaunietes, no kurām viena mācās par skolotāju Latvijas Universitātē, bet otra apgūst farmācijas zinātni Rīgas Stradiņa universitātē.

Svētku lielākais piepildījums ir redzēt, ka aizvien skaistāk sakuplo tas koks, kas visu kopā audzēts un lolots. Fonda divu desmitgadu gadskārta ir viens laika gredzens šī ievērojamā izglītības ozola stumbrā, un stipendijas, ko, pateicoties saņemtajam ziedojumam, varēsim izmaksāt vienmēr liecinās par šo simbolisko augšanas procesu, kas notiek dien dienā, bet jo īpaši spilgti atklājas šajos svētkos.

Vislielāko paldies sakām Andrejam Eglītem un Dace Lisai (Eglītei) Taylor, kuru lielā cieņa un mīlestība pret saviem vecākiem, dos cerību daudzām ģimenēm Latvijā, kuras zina, ka viņu atvasēm būs iespējams iegūt vislabāko izglītību, pateicoties ziedotāju dāsnumam!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums