Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas stipendija

"Še kopā mēs, biedri, kam lemts nebij mirt,
Dzīves laivu kas savu var tālāku irt.
Kas var še jaunu sauli ik dienas vēl sveikt,
Var strādāt un sapņot un daudz ko vēl veikt."
(DV dziesma V.Plūdoņa vārdi)

Daugavas Vanagu Adelaides nodaļas valde: (1. rindā no kreisās) Ilga Vēvere, Regīna Berķis - vanadžu kopas vadītāja, Gunta Rudzītis – nodaļas priekšniece, Daina Ezeriņa; (2. rindā no kreisās) Edgars Ceplītis, Agris Ezeriņš, Artūrs Berķis, Pēteris Strazds.

Latviešu tautas liktenis nav bijis viegls. Apzinoties, cik svarīgi ir uzturēt nesalauztu patriotisma garu tautiešu vidū, pēc Otrā pasaules kara trimdā tika dibināta varenā un latviešu tautai tik ļoti svarīgā Daugavas Vanagu organizācija, kuras biedri tagad mīt teju visos kontinentos - arī Austrālijā, Adelaidē. DV darbības noteikumu 10. punktā teikts, ka ,,DV sekmē skolu, jaunatnes organizāciju un visu kulturālo darbību, jo tā ir nākotnes kapitāls, uz kuru balstīsies latviešu tautas nākotne." Šī gada augustā DV Adelaides nodaļas valde nolēma atbalstīt šodienas ģeopolitiskajos apstākļos nepieciešamo Latvijas valsts aizsardzības spēku nākotni - militāro zinību studentus, uzticot pārvaldīt šo stipendiju Vītolu fondam. Lepnums par savu valsti, gatavība godprātīgi darīt savu darbu, iecietība un atvērta sirds pret līdzcilvēkiem ir tie pamati, kas mūsu katru un visu Latviju dara stiprākus - tā ir arī mācība, kuru stipendijas saņēmēji gūs no saviem ziedotājiem.
Daugavas Vanagu Adelaides nodaļa tika dibināta 1952. gada 26. janvārī, kad Latvijas 'de jure' atzīšanas dienā 33 bijušie leģionāri sanāca kopā uz dibināšanas sapulci. Daugavas Vanagu loma mūsu valodas, mūsu kultūras, kā arī latviešu dzīves gudrības saglabāšanā ir bijusi ļoti svarīga, jo šīs organizācijas galvenais mērķis allaž ir bijis latviešu tautas gaišāka nākotne, tāpēc visur varam sastapt cilvēkus, kas ir pateicīgi par DV Adelaides nodaļas sniegto palīdzību. Visus darbības gadus sniegts materiāls atbalsts bijušajiem leģionāriem - galvenokārt medikamentu iegādei, viņu atraitnēm, bāreņiem, maznodrošinātiem cilvēkiem, audžuģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un vairākām jauniešu nometnēm, zemessargiem.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums