Lielvārdes novada stipendija


Lielvārdes attīstības fonda projektu direktore Ilze Kreišmane ar stipendiātēm

Nodibinājums “Lielvārdes Attīstības fonds” piesaista līdzekļus, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iesniegto projektu īstenošanu. Lielvārdes Attīstības fonda galvenais mērķis vienmēr ir bijis atbalstīt projektus, kas saistās ar lielvārdiešu dzīves labklājības līmeņa celšanu, vietējās vides uzlabošanu un pilnveidošanu un bērnu un jauniešu izglītošanu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu. Ik gadu Lielvārdes Attīstības fonds daļēji vai pilnībā atbalsta vairākus projektus. Lielvārdes Attīstības fondam šķiet likumsakarīgi atbalstīt jauniešu izglītību, un stipendiju fonds Lielvārdes Attīstības fondam ir bijis iecerēts jau kopš dibināšanas.

 Ilze Kreišmane, Lielvārdes Attīstības fonda projektu direktore, uzskata: “Izglītošanās ir process, kas nekad nebeidzas. Vītolu fonds piedāvāja unikālu iespēju piedalīties jau iecienītā stipendiju programmā. Mēs dzīvojam informācijas un zināšanu piesātinātā pasaulē un apzināti vai neapzināti visi aplīpam ar kādu daļiņu šīs bagātības, un, ja vēl mērķtiecīgi tiecamies šo bagātību apgūt, brīnumi notiek... Novēlu jums nekad nepagurt no sapņošanas un no mācīšanās!”

Mūsu ātrgaitā ieslēgtajā pasaulē, kas mūs visus ir ierāvusi līdzi savā skrējienā, ir tomēr reizes, kad mēs uz mirkli apstājamies, un paraugoties apkārt, saprotam, kas ir mūsu patiesās vērtības. Man šādi mirkļi gandrīz vienmēr saistās ar jauniešiem, viņu drosmi sapņot un pieņemt izaicinājumus, viņu mērķtiecību savus sapņus īstenot, viņu neatlaidību un spēku pārvarēt šķēršļus, ko dzīve neizbēgami met ceļā un nepārprotamo un neviltoto prieku, kas mirdz viņu acīs. Lielvārdes Attīstības fonds tic, ka ar stipendiju atbalstu talantīgiem jauniešiem mēs palīdzam šim mirdzumam neizdzist...’’

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums