S!k! Imeria g!fil! Viļa Vītola stipendija imerietēm

Goda stipendiju dibināja Korp! "Imeria" goda filistrs Vilis Vītols, kura māte Valentīna Vītola bija imeriete. Valentīna Vītola uzturēja pastāvīgus sakarus ar imērietem visā pasaulē, ieskaitot Anglijas kopu, un pēc Imerias atjaunošanās viņa uzdāvināja  imerietēm dzīvokli Rīgā, kurā būtu iespēja satikties. 

"Imeria" ir studenšu korporācija Latvijā, kuras mērķis ir apvienot mūža draudzībā un tradīcijās dažādu paaudžu bijušās un esošās studentes, veicināt un sniegt atbalstu imeriešu personības izaugsmei, mūžizglītībai, sasniegumiem darbā un zinātnē, ar izcilām personībām stiprinot Latvijas valsti. 

Imeria ir draudzības iedvesmota, patiesas draudzības izauklēta. Un no šīs draudzības arī radusies devīze „Viena par visām, visas par vienu”.

No priežu stumbriem tika aizgūta Imerias brūnā krāsa, kas simbolizē tēvzemes mīlestību. No gaišzilajām debesīm virs priežu galotnēm, Baltijas jūras un vienmēr jaunu atklājumu pilnās zinātnes tika aizgūta gaiši zilā krāsa. Un zelts kā sievietes pienākuma apziņa.

Caur šīm krāsām vijas otra Imerias devīze – „Tautietei-zinātnei” – ar to domājot, kaut arī devīzē nepasakot, ka tas viss ir sievietes cieņai: darboties tautietei un zinātnei.

2018. gada 10. septembrī  Vilis Vītols stipendiju pirmo reizi pasniedza Almai Kristiānai Vītolai. Alma ir veterinārmedicīnas 6. kursa studente Latvijas Lauksaimniecības universitātē un savu nākotni veterinārmedicīnā redz darbā ar “mazajiem dzīvniekiem”, tomēr vēlas arī specializēties smalkākā jomas virzienā. Līdz šim sevī izjutusi izteiktu interesi par ķirurģiju, onkoloģiju un neiroloģiju, tomēr, lai pilnībā izprastu un izkristalizētu savus nākotnes plānus, vēlas turpināt apmeklēt seminārus un konferences, lai atrastu savu īsto virzienu, kurā pilnveidoties. Iegūstot stipendiju, Alma vēlas realizēt mērķi, kuru citādi viņai tik drīz neizdotos piepildīt – apmeklēt kādu no starptautiskajiem veterinārmedicīnas kongresiem ārzemēs - “13th International Veterinary Congress” Londonā, “44th WSAVA World Congress” Toronto vai “25th European Veterinary Congress FECAVA” Sanktpēterburgā.

http://www.imeria.lv/

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us