Korporācijas "Fraternitas Lataviensis", Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija

Korporācijas "Fraternitas Lataviensis" biedri

Alfreds Apse dzimis 1908. gada 16. februārī Smiltenes pagastā. Ar tautsaimniecības maģistra grādu absolvējis Latvijas Universitātes Tautsaimniecības fakultāti. Bēgļu gaitās Vācijā viņš vada Fuldas DP bēgļu nometni, sevišķu vērību piegvēršot skolu organizēšanai un palīdzībai atvaļinātajiem latviešu karavīriem. 1948. gadā izceļo uz Kanādu. Paralēli ikdienas darbam studē McGill’a universitātē. 1955. gadā nokārto profesionālos eksāmenus, iegūstot Kanādas zvērināta grāmatveža revidenta tiesības (C.A.), un vada savu profesionālo grāmatvedības biroju. Aktīvi darbojas arī latviešu trimdas sabiedrībā Monreālā. Alfreda Apses sirds piederēja korporācijai Fraternitas Lataviensis. Alfredam vienmēr bijusi līdzās un sniegusi atbalstu dzīvesbiedre Alma (dzimusi Kurmītis, 1909. gada 26. janvārī), ar kuru viņš salaulājās 1931. gadā.

Izpildot ne tikai Alfreda vēlēšanos, bet uzklausot arī pašas sirdsbalsi, Alma pirms savas nāves novēlēja lielāko daļu no abu dzīvē iekrātajiem līdzekļiem korporācijas Fraternitas Lataviensis Kanādas kopai, aicinot lielu daļu līdzekļu izlietot latviešu izcelsmes studentu atbalstam, palīdzot viņiem uzturēt korporācijas devīzē ietvertos principus (PRO PATRIA IUSTITIA HONORE – par tēvzemi, taisnību, godu).

Fraternitas Lataviensis Kanādas kopa, novērtējot fil!dib! Alfreda Apses un viņa sievas Almas devumu korporācijai un godinot viņu piemiņu, vienprātīgi nolēma izveidot 11 stipendijas Alfreda un Almas piemiņai ar nosacījumu, ka priekšroka dodama Latvijā studējošiem, pirmkārt, Fraternitas Lataviensis locekļiem, otrkārt, citu korporāciju (kā studentu, tā studenšu) pārstāvjiem. Stipendiju administrācija tika uzticēta Vītolu fondam.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us