Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē stipendija

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) pārstāv latviešu organizācijas Austrālijā un Jaunzēlandē.

Jau vairāk kā 50 gadus LAAJ prezidijs un Kultūras fonds atbalsta Austrālijas latviešu kultūras un izglītības pasākumus. LAAJ biedri uzskata, ka latviskās vērtības būtu grūti saglabāt, ja mītnes zemēs nepastāvētu dzīva, aktīva latviešu sabiedrība. LAAJ sniedz atbalstu arī jaunatnes audzināšanai, latviskās kultūras veidošanai un saglabāšanai Austrālijā un Jaunzēlandē, latviešu izglītības un kultūras pasākumu veicināšanai un sakaru uzturēšanai ar iestādēm un māksliniekiem Latvijā, kā arī sadarbībai ar latviešu organizācijām citās zemēs.

Lielāko daļu LAAJ ienākumu sastāda biedru ziedojumi un novēlējumi testamentos.

LAAJ stipendija Latvijas jauniešu atbalstam izglītības iegūšanai veidota no budžetā plānotās naudas summas, kas tika  paredzēta izdevumiem runātājam no Latvijas Valsts svētkos. Tā kā LAAJ uzaicinātais viesis Vilis Vītols izdevumus sedza pats, atvēlētā naudas summa bija atbalsts jauniešiem iegūt augstāko izglītību.

2018. gadā, Latvijas simtgadē, Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) aicināja tautiešus piedalīties projektā "Mana dāvana Latvijai”, aicinot ikvienu, kam sirdī īpaša vieta Tēvzemei, atteikties no savām dzimšanas dienas dāvanām (vai svinībām) un to vērtību nodot šai kopīgai dāvanai.

Idejas autors un organizators ir LAAJ prezidija priekšsēdis Jānis Grauds, kurš uzrunāja tautiešus: "Mēs esam bagāti, jo piederam mazai, izcilai tautai, kura ir spējusi pārvarēt dažādas grūtības un svinēs 100 gadu savas  pastāvēšanas jubileju. Piedalīsimies dāvanā un apliecināsim, ka mums šeit, tālajā zemes stūrī, ir mīļa mūsu tēvzeme un rūp tās nākotne! Visiem piedaloties, varēsim sasniegt nozīmīgu rezultātu!"

Projektā ir saziedots 14 708 AUD, kas turpmāk veidos LAAJ stipendiju fondu. Paldies Jānim Graudam un visiem ziedotājiem par stipendijas dibināšanu!

2018. gadā "Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē" stipendijai ziedojuši: Jāna Andersone, Lija Andersone, Greims un Anita Andersoni, Velta Apsīte, Ziedonis Apsītis, Marguta Bernšteina, Edīte Birzule, Vija Bruzgule, Biruta Ceriņa, Sandra Dragūna, Kalvis Duckmanton, Zintis Duckmanton, Osvalds Freibergs, Linda Graudiņa, Oskars Grauds, Jānis Grauds, Reinis Grauds, Markus Grauds, Ojārs Greste, Baiba Harrington, Daina Jaunbērziņa, Andris Jaunbērziņš, Korp! “Spīdola” Sidnejas kopa, Krādziņu ģimene, Edgars Laķis, Leons E.P., Daina McDonald, Kārlis McDonald, Inta Milnis, Pēteris Milnis, Māra North, Olga Pelšs, Māra Pelšs, Juris Rīmanis, Iveta Rone, Ruta Rozentāla, Ināra Rumba, Uldis Siliņš, Visvaldis Sniedze, studenšu korporāciju kopa Melburnā, Lelde Taylor, Vija Zars, Vaira Zemīte (piemiņā, atvadoties bērēs), Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa un Sidnejas Latviešu vīru koris.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums