Latvijas Zonta klubu stipendija


Latvijas Zonta klubs

Starptautiskā nevalstiskā labdarības organizācija Zonta International dibināta 1919. gadā Bufalo, ASV. Tā apvieno 30 000 sieviešu 1200 klubos 63 valstīs un teritorijās. Starptautiskās Zonta organizācijas dalībnieces ir dažādu arodu augstas profesionāles, vadošās darbinieces un uzņēmējas, kuras kopīgi strādā ar vietējiem un starptautiskiem projektiem. Zonta International sadarbojas ar ANO, lai risinātu sociālas un humānas problēmas. Zonta International ir konsultatīvas organizācijas statuss ECOSOC, UNICEF, ILO un darba attiecības ar UNESCO.

Katru gadu zontas ziedo tūkstošiem dolāru dažādiem ANO fondiem un projektiem. Visciešākā sadarbība Zonta organizācijai ir ar United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) programmām, kas vērstas uz HIV/AIDS izplatības novēršanu, vardarbību pret sievietēm un bērniem, cilvēku tirdzniecību un nabadzību. Zonta International sadarbojas ar Eiropas Padomi.

Starptautiskā Zonta organizācija darbību Latvijā sāka 1993. gadā. Latvijā ir pieci Zonta klubi: Rīgā, Jelgavā, Valmierā un Ogrē. Tajos darbojas aptuveni 100 dalībnieču, visas ir augsta līmeņa profesionāles un vadošas darbinieces, kas aktīvi iesaistījušās Zonta mērķa programmās, projektos un pasākumos, lai uzlabotu meiteņu, jauniešu un sieviešu dzīvi vietējā un starptautiskā mērogā.

Latvijas zontas sadarbojas ar citiem klubiem un organizācijām, apmainās zināšanām, veido draudzīgas vietējās un starptautiskās attiecības. Zonta kluba sadarbības partneri ir Zonta klubi visā pasaulē, Nodibinājums “Vītolu fonds”, TTT Dāmu klubs, biedrība “Līdere”, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Latvijas Lauku sieviešu apvienība, Rotari klubi, Soroptimists klubi, Hercoga Jēkaba klubs, Akadēmiskā vienība “Austrums”, resursu centrs sievietēm “Marta”, Valmieras Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Rīgas Amatniecības vidusskola, Sēļu Dāmu klubs, Valmieras novada fonds, Bauskas novada sociālais dienests, Bauskas novadpētniecības un mākslas muzejs, Bauskas pilsētas pamatskola, Bauskas mūzikas skola, Europe Direct Informācijas punkts, citas organizācijas un uzņēmumi.

2018. gadā Rīgas Zonta klubs atzīmēja 25 gadu gadadienu, aicinot visas stipendiātes uz svinīgu sarīkojumu. Vairāk par to varat lasīt šeit.

Latvijas Zonta klubi sadarbojas ar Vītolu fondu kopš 2008. gada. Latvijas Zonta kluba atbalstu ir saņēmušas 19 stipendiātes:

2008./2009. – Kalnciema vidusskolas absolvente Madara Mežviete.
2009./2010. – Rīgas 25.vidusskolas absolvente Liena Puise-Puiše.
2010./2011. – Rūjienas vidusskolas absolvente Ance Dombure un Vecumnieku vidusskolas absolvente Eva Dručka.
2011./2012. – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas absolvente Anda Meikališa un Anete Kļaviņa.
2012./2013. – Jelgavas 4.vidusskolas absolvente Anna Astapenko. 
2013./2014. – Valmieras 2. vidusskolas absolvente Olga Jakovļeva.
2014./2015. – Rīgas 66.Speciālā vidusskolas absolvente Elīna Ģērmane.
2015./2016.– Bauskas Valsts ģimnāzijas absolvente Liene Bokmane.
2016./2017. – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas absolvente Monta Paula Oliņa.
2017./2018. – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas absolvente Ieva Uzāne.
2018./2019. – Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas absolvente Katrīna Ciniņa.
2019./2020. – Valmieras Dizaina un Mākslas vidusskolas absolvente Renāte Taurīte.
2020./2021. – Elejas vidusskolas absolvente Vineta Briede.
2021./2022. – Ogres 1. vidusskolas absolvente Sintija Kapteine.
2022./2023. – Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas absolvente Paula Pelēkā.
2023./2024. – Valmieras Pārgaujas Valsts ģimmnāzijas absolvente Terēze Agate Kalniņa.
2024./2025. – Ozolnieku vidusskolas absolvente Demija Burlakova.

Lasīt vairāk mājas lapās www.zonta21.org un www.zonta.org.
Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums