Anitras Liesmas Izoldes un Kārļa Lekseru piemiņas stipendija

Kārlis un Anitra Liesma Izolde Lekseri

Ir tikai viena patiesa vērtība – cilvēcība, ir tikai viena reliģija – mīlestība, ir tikai viens bauslis – godīgums, un ir tikai viena valoda – sirds valoda. Šī patiesība Vītolu fondā kārtējo reizi tika apliecināta 13. martā - tā  kļūs par dienu, kuru nākotnē ar dziļu pateicību pieminēs tie jaunieši, kam būs lemts studēt par Anitras Liesmas Izoldes Leksers testamentā novēlētajiem līdzekļiem. Stipendija paredzēta rezidentūrā studējošiem, kuri padziļināti studē onkoloģiju vai sirds slimības un vēlēsies papildināt savas zināšanas ārpus Latvijas.

Anitra Liesma Izolde Leksers (dz. Bankavs) dzimusi 1923.gadā 13.janvārī Latvijā, Liepājā. 1944. gadā nācās pārtraukt mācības un ierasto dzīvi, lai dotis bēgļu gaitās. Anitras vecāki Hermanis un Karlīne palika Latvijā. Anitra nokļuva Kanādā, un sākums tobrīd svešajā zemē bija grūts. Taču, pateicoties pašas uzņēmībai un darba spējām, izdevās uzsākt biznesu skaistumkopšanas jomā. 1944. gadā Anitra nodibināja ģimeni ar Kārli Lekseru, kurš veiksmīgi darbojās būvniecības biznesā. Kārlis Leksers ir dzimis 1905.gadā 26.aprīlī Lubānē, bet miris 1997.gadā 24.jūnijā Toronto. Vēlāk Anitra Leksers studēja Toronto universitātē, lai iegūtu skolotājas izglītību. Visu mūžu viņa ir ziedojusi dažādiem labdarības projektiem, īpaši dāsni tika atbalstīta Svētā Jāņa Latviešu luterāņu baznīca un  Latviešu Kultūras centrs Kanādā.

Anitra Liesma Izolde Leksers aizgāja Mūžībā 2015. gada 15. septembrī 92  gadu vecumā un atdusas Toronto Jorkas kapos, bet viņas atstātais ziedojums būs neatsverams atbalsts tiem Latvijas jauniešiem, kuriem netrūkst mērķtiecības, uzņēmības un centības, lai sasniegtu panākumus medicīnas nozarē. Tā ir patiesa un no sirds sniegta dāvana Latvijas jauniešiem, jo ir skaidri zināms, ka ziedotāja, kad izlēma sniegt atbalstu topošajiem mediķiem, bija tikpat laimīga kā šobrīd tie studenti, kuriem būs iespēja iegūt izglītību.

Pateicoties Anitras Liesmas Izoldes Leksers testamentārā novēlējuma dibinātajai Anitras un Kārļa Leksers piemiņas stipendijai, kā arī Andrim Piebalgam, Egilam Bamberam, Indrek Uukivi un Ritai Oster par atbalstu testamenta kārtošanas procesā, Latvija kļūs par daudziem jauniem, izglītotiem medicīnas darbiniekiem bagātāka, savukārt ziedotāja tiks mūžīgi pieminēta un paliks atmiņā ne tikai radiniekiem, draugiem un paziņām Kanādā, citur Amerikā un Latvijā, bet arī jauniešiem, kuri varēs īstenot savu sapni par pašu skaistāko un pašu grūtāko no profesijām.  

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums