Annas un Jāņa Cerbuļu piemiņas stipendija /2006/


Jānis un Anna Cerbuļi

Jānis Cerbulis dzimis 1913. gadā Smiltenē Kaukaru mājās. Jānis mācījās Priekuļu lauksaimniecības vidusskolā, tad studēja Jelgavā, iegūstot agronoma izglītību. Pēc kara J. Cerbulis strādāja par mācību spēku Baltijas Universitātē Pinebergā, Vācijā. Pēc ieceļošanas Amerikā J. Cerbulis dzīvoja Filadelfijā, vispirms strādājot būvniecībā, tad Whitman šokolādes un Borden piena fabrikā, vienlaikus iegūstot maģistra grādu organiskajā ķīmijā Pensilvānijas universitātē un doktora grādu bioķīmijā Rutgers universitātē. Viņš ilgus gadus strādāja ASV valsts lauksaimniecības departamentā pārtikas pētniecībā, publicēja pētījumu rezultātus zinātniskajos žurnālos.

1952.gada jūnijā J. Cerbulis salaulājās ar Annu (dzim. Dombrovskis). Laulībā tika pavadīti 53 gadi. Ģimenē uzaudzināti trīs bērni: Ilze, Dace un Kārlis, kam tagad piebiedrojušies pieci mazbērni.

1969.gadā J. Cerbulis pārcēlās uz dzīvi lauku mājās pie Boyertown, Pensilvānijā, ko apsaimniekoja paralēli algotam darbam pētniecībā. Arī pēc pensionēšanās viņš turpināja saimniekot līdz dzīves beigām 2005. gada 23. jūlijā.

Anna Cerbule (mācītāja Andreja un Bertas Dombrovskas meita) dzimusi 1925. gadā Veclaicenes pagasta Opekalna mācītāja mājās. Skolas gaitas viņa uzsāka Veclaicenes pagasta pamatskolā, tad turpināja Alūksnes un Jēkabpils ģimnāzijā. Bēgļu gaitas viņu aizveda uz Vāciju, tika uzsāktas veterinārmedicīnas studijas Minhenē un vēlāk medicīnas studijas Heidelbergā, kuras izceļošana uz Ameriku pārtrauca. Amerikā Anna vispirms strādāja par kalponi, tad radās iespēja studēt fizioterapiju Pensilvānijas Universitātē. Viņa strādāja par terapeiti dažādās slimnīcās un iestādēs, vienlaikus audzināja bērnus, palīdzēja lauku darbos, mācīja latviešu sestdienas skolā, dažkārt izpalīdzēja, spēlējot ērģeles, dziedāja draudzes korī un sniedza atbalstu vientuļiem veciem cilvēkiem. Vecuma dienas A. Cerbule pavadīja savās lauku mājās meitas Ilzes aprūpē. 2012.gada 14.augustā Anna aizgāja mūžībā.  

Visu dzīvi Jānis Cerbulis aktīvi cīnījās par Latvijas brīvību, kā arī atbalstīja jauniešu latvisko izglītošanu. Ar šādu domu Anna Cerbule dibināja stipendiju, kura ir novēlēta teoloģijas studentiem.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums