Ceroņa Bīlmaņa piemiņas stipendija

Ceronis Bīlmanis dzimis 1921.gada 21.decembrī. 1949.gadā viņš ieceļoja ASV, un sākums nebija viegls - bija nepieciešama uzņēmība, dzīves spars un liela ticība savam spēkam un varēšanai. Ceronis Bīlmanis ieguva labu izglītību eksaktajā jomā - kļuva par matemātiķi. Savas zināšanas viņš veltīja ASV militārajai flotei. 

Kaut arī liela daļa mūža tika pavadīta mītnes zemē Amerikā, viņam allaž bija svarīgs viss, kas norisinās Tēvzemē. Tikko radās iespēja, viņš atgriezās Latvijā - tas notika zīmīgā datumā - viņa mātes Elzas Bīlmanes 100. dzimšanas dienā. Atguvis radinieku mājas, Vilces pagasta “Raudziņus”, kuras, nonākušas neprasmīgu ļaužu rokās, tobrīd bija uz sabrukuma robežas, viņš uzsāka saimniekot un darīja visu pamatīgi un prasmīgi - tā, kā pieradis strādāt visu mūžu. Savos “Raudziņos” viņš pats cepa īstu latviešu rupjmaizi, dēstīja tomātus, gatavoja krājumus ziemai - kā ikkatrs īstens, rūpīgs un sīksts latvietis. Viņš prata nekad nesūroties - ne par laika apstākļiem, ne veselības problēmām, ne politisko situāciju, toties viņš prata priecāties - par draugiem, ciemiņiem, gudriem un talantīgiem jauniešiem, kuri studēja Latvijas Universitātē, pateicoties viņa dibinātajai stipendijai.
Šeit viņš iekārtoja angļu valodā izdoto grāmatu bibliotēku - gan savam priekam, gan ikvienam, kam bija vēlēšanās lasīt un izglītoties. Turpmāk viņš uzturējās gan “Raudziņos”, gan ASV- Vašingtonā. 
Ceronis Bīlmanis bija Dr. Alfrēda Bīlmaņa, Latvijas brīvvalsts politiskā un diplomātiskā darbinieka brālēna dēls, Dr. Alfrēda Bīlmaņa Piemiņas fonda (ASV) dibinātājs, stipendijas “Dr.Alfrēda Bīlmaņa piemiņas stipendijas analītiskajā žurnālistikā” mecenāts.
Visi, kas pazina Ceroni Bīlmani, allaž apbrīnoja viņa viedumu, sīkstumu, dzīvotgribu un dzīvotprasmi. Radošs, darbīgs, allaž gatavs realizēt jaunas idejas - tādu Ceroni Bīlmani zināja viņa draugi un domubiedri. Viņš allaž centās palīdzēt katram, kam tas bija nepieciešams - reizēm materiāli, citreiz ar ieteikumiem profesionālajā jomā, dažreiz vienkārši ar labu padomu.
Ceronis Bīlmanis aizgāja Mūžībā 2012.gada 16.oktobrī. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums