"Daugavas vanagu" Kanādas valdes stipendija

Daugavas vanagu mērķi un uzdevumi allaž ir bijuši pulcēt latviešus visā pasaulē vienotas tautas kopības saglabāšanai, kopt un uzturēt latviešu vidū nacionālo vienotību un morālo stāju, palīdzēt grūtībās nonākušiem tautiešiem, atbalstīt un veicināt latvisko kultūru, izglītību un jaunatnes attīstību, stiprināt ticību Latvijas valstij, godināt visus, kas cīnījušies par Latvijas brīvību un neatkarību.

Daugavas vanagu Kanādas kopa ir sniegusi dažādu veidu atbalstu un palīdzību grūtībās nonākušiem tautiešiem arī Latvijā. Palīdzību ir saņēmuši gan gados vecāki ļaudis, gan invalīdi, daudzbērnu ģimenes un bāreņi, pabalstītas slimnīcas, bērnunami un dažādi labdarības fondi. Daugavas vanagu Kanādas kopa atbalsta arī latvisko kultūru, izglītību un jaunatnes audzināšanu.

Daugavas vanagu Kanādas kopas bijušais valdes priekšsēdis Juris Eglītis saka: “Lai saglabātu Latvijas neatkarību, īpaša uzmanība jāpievērš izglītībai, tāpēc no biedru un sabiedrības saziedotiem līdzekļiem, kā arī testamentāriem novēlējumiem esam izveidojuši mūža stipendiju.”

Šobrīd Kanādas kopas priekšsēde ir Gunta Reynolde, kura kopā ar DV Kanādas kopas valdes locekļiem turpina atbalstu jauniešiem Latvijā.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums