"Daugavas vanagu" Toronto nodaļas stipendija


"Daugavas vanagu" Toronto nodaļas valde

“Daugavas vanagu” Toronto nodaļa Kanādā 2010. gada 25. septembrī atzīmēja savu 60 gadu darbības jubileju ar svinīgu sapulci, koncertu un saviesīgu vakaru. Lielajā viesu pulkā bija arī 19 bijušie leģionāri, “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas biedri, kuri 1945. gada 28. decembrī, Cēdelgēmas kara gūstekņu nometnē, Beļģijā nodibināja aprūpes biedrību “Daugavas vanagi”.

“Daugavas vanagu” Toronto nodaļa sniedz atbalstu trim Latvijas jauniešiem augstākās izglītības iegūšanā. “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas bijušais valdes priekšsēdis Varimants Plūdonis saka: “Ceram, ka būs veselība un laba griba turpināt kā līdz šim, galveno vērību piegriežot aprūpei, jaunatnes latviskai audzināšanai un mūsu iespēju robežas veicinot Latvijas neatkarības stiprināšanu, kā arī darot visu, lai latviešu valoda būtu vienīgā oficiālā valsts valoda. Bez valodas nav tautas, bez tautas nav valsts.’’

Šobrīd “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas valdes priekšsēdis ir Atis Bredovskis.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums