Māras un Marģera Grīnu piemiņas stipendija

Marģers un Māra Grīni

Vītolu fonda misija neapšaubāmi ir nodrošināt jaunās paaudzes izglītošanu un veicināt gudru valsts un tās iedzīvotāju pēctecību, tomēr tikpat būtiski kā raudzīties nākotnē ir atgriezties pie savām saknēm, lai smeltos spēku no avota, kur sākusies mūsu kā tautas esība.

2021. gada maijā dibināta stipendija ievērojamo latviešu folkloras pētnieku un tautiskās dzīvesziņas veicinātāju  – Māras un Marģera Grīnu – piemiņai.  Šajā straujajā un mainīgajā pasaulē ir nepieciešams turēties pie latviskām vērtībām, lai nezaudētu savu patieso būtību. Tāpēc liels prieks, ka ir saņemts atbalsts, kas sekmēs jauniešu pētniecību par dainām, folkloru un latvisko mantojumu.

Lai arī Māra (dz. Brastiņa; 1927-2017) un Marģers (1928-2019) Grīni bija spiesti atstāt dzimto zemi un trimdas gadus nodzīvoja Amerikā, tomēr viņu mīlestība pret dzimteni nekad neapsīka, tāpat kā Grīnu darbs, kas vienmēr bijis veltīts latviešu sabiedrībai un tās interesēm. Grīnu dzīvesziņas pētījumi ir apkopoti grāmatā “Latviešu gads, gadskārta un godi”, kurā autori sīki pievēršas dainu analīzei, sniedzot neizsmeļamu latvisko mantojumu nākamajām paaudzēm. Grāmata saņēmusi arī Krišjāņa Barona prēmiju.

Marģers ASV vadījis Klīvlandes latviešu skolu, bijis Amerikas latviešu apvienības Kultūras un Izglītības biroju vadītājs, ierosinājis dibināt Latviešu institūtu un bija pirmais tā vadītājs. Māra savukārt rediģējusi, vēlāk kā galvenā redaktore darbojusies Latvijas Dievturu draudzes izdevumā “Labietis”. Māra aktīvi piedalījās latviešu daiļamatnieku izstādēs ne tikai kā rīkotāja, bet arī kā dalībniece. Apliecinājusi talantu sīktēlniecības jomā, darinot savu unikālu mākslu. Bilžu rāmjos bija redzams, kā mākslinieciski saliktiem, neapstrādātiem akmeņiem tiek “dota dzīvība”. Māras darbi ir arī vairākkārt apbalvoti.

Grīnu ģimene, spītējot dzīvei svešā zemē un rūpējoties par valodas un tradīciju kopšanu un sargāšanu trimdas apstākļos, latviskā garā izaudzināja četras meitas. Ģimenes mīlestībā ir kā auglīgs pavasara lietus, un stipendijas dibināšana ir patiešām unikāls veids, kā godināt vecākus.

Savos darbos Grīni sniedz vēlējumu visai latviešu tautai: “Bagātais dainu pūrs, kas glabā senos latviešu tikumus, dzīvesziņu, dievestību un paražas, ir latviešu tautas veidots, kopts un sargāts gadu simtus un tūkstošus, lai vienmēr no jauna dotu spirdzinājumu, garīgu veldzi, prieku un sirdsdegsmi neskaitāmām latviešu audzēm, kas cauri laikiem sekojušas cita citai. Arī mēs esam locekļi šajā nebeidzamā paaudžu virknē, kam ir bijusi izdevība smelt spēku no mūsu senču mantojuma. Šo spēku, kas dod ticību latviešu tautas pastāvēšanai un mūžīgai Latvijai, novēlam izjust visiem latviešiem, latviskās dzīves kopējiem un mūsu senču mantojuma nākotnes sargiem."

Mēs esam maza tauta, bet mūsu gars vienmēr bijis liels. Marģers un Māra savā dzīvē ieraudzīja un demonstrēja arī citiem šo latviskā gara augstumu. Tagad ar Māras un Marģera Grīnu stipendijas palīdzību talantīgiem jauniešiem  būs iespējams  smelties no zinātnes kausa, lai atrastu to āderi, kas spēj aizvest līdz latviskajam mantojumam.

Stipendiju dibina: Inga Grīna, Anda un Andris Prātiņi, Inese un Jānis Račevski un Nora un Pēteris Renerti!

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums