Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas stipendija

Mirdza (1926–2007) un Hugo (1930–2010) Karlsoni dzīvoja ASV, Media, PA (pie Broomall, PA), bija Bukskauntijas un apkārtnes latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes ilggadēji locekļi, regulāri ziedoja draudzes vajadzībām, sniedza finansiālu atbalstu arī cilvēkiem Latvijā. Abi apbedīti Chapel of Peace Mausoleum, Glenwood Memorial Garden, Broomall, Pa.

2011. gadā Vītolu fonds ir saņēmis lielu ziedojumu no Hugo Roberta Karlsona, amerikāņa, kura vēlme bija īstenot mūžībā aizgājušās dzīvesbiedres Mirdzas sapni palīdzēt viņas Tēvzemei. Savā testamentā visu garajā mūžā sakrāto viņš novēlēja Latvijas jauniešu izglītībai.

Pateicoties Ivaram Bērziņam un Dr. Arvīdam Ziedonim, Bukskauntijas un apkārtnes latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam, veiksmīgi tika nokārtotas nepieciešamās formalitātes, un Vītolu fonds ir uzņēmies Mirdzas un Hugo Karlsonu stipendijas administrēšanu, kura sniegs iespēju mazturīgiem un talantīgiem Latvijas jauniešiem iegūt augstāko izglītību.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us