In Memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendija


Biruta un Bruno Rubess

Bruno Rubess dzimis 1926. gada 21. decembrī  Rīgā. Skolas gaitas Rīgas 1. ģimnāzijā pārtrauca karš. 1944. gadā Bruno tika iesaukts vācu armijā un dienēja latviešu leģionā. Karam beidzoties, viņš nonāca Cēdelgemas gūstekņu nometnē, kur aizsāka rosīgu sabiedrisko darbību - bija tulks, laikrakstu redaktors, iesaistījās jaunizveidoto Daugavas Vanagu darbā. 1948. gadā viņš beidza Minsteres ģimnāziju.
Tad Bruno Rubess devās uz  Kanādu, Toronto, un 1953. gadā apprecējās ar Birutu Broku. Viņš sāka darbu par dzīvības apdrošināšanas aģentu, bet drīz tika novērtētas viņa vadītāja spējas, un Bruno sāka strādāt atbildīgos posteņos Mercedes- Benz un Volkswagen uzņēmumos. Sekoja darbs pazīstamajā Bostonas vadības konsultāciju firmā Harbridge House Inc. Bruno bijis arī ,,Dresdner bank Canada” direktors, Ontario Tirdzniecības palātas direktors. 1971. gadā viņš beidza Hārvardas vadības skolas augstākās vadības kursus.
1972. gadā Bruno kļuva par Volkswagen firmas prezidentu Kanādā. Savu auto industrijas darbinieka karjeru viņš beidza 1991. gadā Volkswagen štābā Vācijā kā globālās auto firmas stratēģijas direktors.
Mūža nogali Bruno Rubess pavadīja Rīgā. Viņš palīdzēja tapt Latvijas centrālajai bankai un bija bankas padomes loceklis līdz 1998. gadam, bet par bankas padomdevēju strādāja līdz mūža galam. Par ieguldījumu sabiedrības labā 1997. gadā viņam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 2002. gadā Bruno Rubess kļuva par partijas ,,Jaunais laiks’’ biedru. 

Biruta Ilga Rubess dzimusi 1931. gada 9. decembrī Varakļānos skolotāju Irēnas un Pētera Broku ģimenē. 1944. gada rudenī tēvs un māte, kā arī abas meitas Ņina un Biruta, toreiz 20 un 12 gadu vecas, 11 gadu vecais Ilgvars un trīs gadus vecais Uldis dodas bēgļu gaitās.

Nonākusi Rietumos, Broku ģimene apmetas lielajā Saules nometnē Hamburgas tuvumā. Vecāki strādā nometnes skolā, bērni apmeklē mācības un piedalās sabiedriskajā dzīvē. 

Kad nometnes šajā apvidū tiek likvidētas, viņi pārceļas uz Grēveni Minsteres tuvumā. Tēvam ir bijušas slimas plaušas, tāpēc bija grūti dabūt ieceļošanas atļauju bēgļu programmu ietvaros. Lai sapelnītu ģimenei privātas izceļošanas iespējas no nometnēm, Biruta ar savu māsu dodas uz Franciju strādāt tekstilfabrikā. Pieņemot šādu lēmumu ģimnāzijas mācību laika vidū, izbeidzas Birutas formālā izglītība, bet nekad nebeidzas vēlēšanās visu uzzināt un lasīt, lasīt, lasīt.

Brunis un Biruta Rubesi bija pirmo latviešu jaunatnes svētku organizētāji 1959. gadā Toronto. Viņu vadībā rodas latviešu jaunatnes Divreizdivi. 2 x 2 nosaukuma ideja pieder Birutai. Latviešu fonda padomē Biruta vada reklāmas daļu un ir viena no šā fonda zīmes autorēm. Savu nozīmīgāko sabiedrisko darbu Biruta veica, piedaloties Toronto Latviešu centra izveidošanā kopš pašas pirmās dienas.

Būdama laba karikatūriste, Biruta zīmējusi ilustrācijas žurnāliem Jaunā Gaita un Mazputniņš. Kad vīrs strādā par Volkswagen prezidentu Kanādā un koncerna stratēģijas šefu Vācijā, Biruta allaž spīdoši pildījusi mājasmātes lomu. Daudz palīdzējusi Bruņa Rubesa un Noras Ikstenas grāmatas Brīnumainā kārtā tapšanā.

Ģimenē izaudzināti trīs bērni: meitas Baiba un Baņuta, dēls Balvis.

Biruta aizgāja Aizsaulē 2002. gadā, bet  Bruno atvadījās no šīs pasaules 2009. gada nogalē un atdusas Rīgā, Meža kapos.

2002.gadā Brunis Rubess ierosināja ziedu vietā cilvēkam svarīgos brīžos ziedot līdzekļus, lai sniegtu iespēju kādam jaunietim iegūt augstāko izglītību, un tā pirmā mūžības svece tika iedegta viņa dzīvesbiedres atcerei, radot mūža stipendiju In Memoriam Biruta Rubes.

Brunim Rubesam pašam aizejot mūžībā, piederīgie uzaicina sēru viesus puķu vietā ziedot piemiņas stipendijai. Prāvais ziedojums tiek pieskaitīts In Memoriam Biruta Rubess stipendijas fondam un tiek dibināta In Memoriam Brunis un Biruta Rubess mūža stipendija.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums