Jāņa Imanta Jentes un Ausmas Jentes stipendija


Jānis Imants Jente

Jānis  Imants Jente dzimis 1923. gada pašā Līgo vakarā Lielaucē. Pēc dažiem gadiem ģimene pārcēlās uz Tērveti. Vidusskolu Jānis absolvēja Rīgā, taču izglītību turpināt neizdevās, jo, tuvojoties Otrā pasaules kara beigām, ģimene  atstāja Latviju. Dzīvojot bēgļu nometnē, Jānis tomēr turpināja mācīties- viņš, vienlaikus strādājot,  studēja  biznesa administrāciju Pinnebergas universitātē. 1948. gadā Jānis devās uz Angliju, Īstbornu,  kur tobrīd atradās gan māsas, gan tēvs. Viņš turpināja izglītoties, apgūstot medicīnu.    1950. gadā Jānis atstāja Angliju un devās tālajā ceļā uz Ontario- tur viņš vispirms strādāja slimnīcā, tad birojā, iegūstot vērtīgu administratīvā darba pieredzi.  Ietaupītos līdzekļus viņš izmantoja, studējot Western Ontario Honours Business Administration programmā, kuru absolvēja 1957. gadā un uzsāka darbu Toronto, uzņēmumāUnion Carbide, kur strādāja līdz pat aiziešanai pensijā 1988. gadā.  1962. gadā Jānim pavērās iespēja nodrošināt savas mātes pārcelšanos no Padomju Latvijas uz Toronto, un beidzot pēc 18 gadiem ģimene atkal bija kopā.

1967. gadā Jānis salaulājās ar Ausmu Lapiņš, un drīz ģimeni kuplināja dēla un meitas ierašanās pasaulē. Jānis aktīvi iesaistījās arī trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē- viņš  tika ievēlēts par Latvijas krājaizdevu direktoru padomē un veica šo pienākumu 40 gadus, no 1995. līdz 2004. gadam kā priekšsēdētājs. Jānis iestājās  korporācijā Fraternitas Lataviensis, kuras devīze ir "Pro Patria, Iustitia, Honore" (Par tēvzemi, taisnību, godu), un ieņēma dažādus amatus, galvenokārt darbojoties finanšu jomā. 1984. gadā viņš  pievienojās  Toronto Austrumu evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzei, darbojās  „Kristus dārzā” – vietā, kur mūža nogali sagaida Kanādas latvieši, Latviešu nacionālajā  apvienībā  un Toronto Latviešu Pensionāru savienībā. Viņa pieredze grāmatvedībā noderēja arī Daugavas Vanagu organizācijai.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Jānis Imants Jente daudz laika, spēka un līdzekļu veltīja savai Tēvzemei. 2005. gadā viņš brīvprātīgi strādāja Latvijas Universitātē, pasniedzot biznesa administrācijas zinības. Latvijas valdība viņa veikumu augstu novērtēja-  2006. gadā viņam tika piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. Brīvajā laikā Jānim patika darboties dārzā, apmeklēt savu pensionāru grupu un baznīcu, lasīt un klausīties mūziku. Jānis Imants Jente devās Mūžībā 2015. gada 2. Februārī Toronto, Ontario. Jāņa Imanta Jentes un Ausmas Jentes stipendiju fonds  palīdzēs Latvijas jauniešiem  iegūt augstāko izglītību un pavērtu ceļu zināšanu pasaulē, kuru tik augstu vērtēja Jānis Imants Jente.

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums