Karakasas dāmu komitejas stipendija

Sākot ar 1948. gadu, Venecuēlā ieceļoja lielākas grupas latviešu, kuri meklēja pastāvīgu dzīves vietu un darbu pēc nebeidzamās grūtības pavadītājiem gadiem bēgļu nometnēs. Šajā laikā Venecuēlā nodibinājās latviešu draudze, kura vienmēr bija visu latviešu kopdarbības un sanāksmju centrs, un aizsākās rosīga sabiedriskā darbība, kuras mērķis bija latvisko tradīciju saglabāšana un cīņa par Latvijas brīvību.

Latviešu Dāmu Komiteja (LDK) uzsāka darbību ap 1950.gadu. Pirmos divdesmit gadus LDK priekšniece bija Dr. Anna Svedborg (dzim. Dzinējs), priekšnieces vietniece - Lonija Mačs, sekretāre Ilga Kēse un kasiere Zigrīda Muktans. Viena no izcilākajām LDK loceklēm bija  draudzes ērģelniece Irēne Ebersteins, jo, pateicoties viņas enerģijai un neatlaidībai, tika savākts ievērojams daudzums ziedojumu.

Ikviena no LDK loceklēm aktīvi iesaistījās visos komitejas rīkotajos pasākumos. Svarīgākais notikums ik gadus bija  Pavasara tirdziņš. Šo pasākumu ar saviem ziedojumiem atbalstīja gan vietējās firmas, gan latviešu uzņēmēji.

LDK vienmēr ir atbalstījusi dažādas latviešu organizācijas, baznīcas un studentus gan Venecuēlā, gan Latvijā, gan citās zemēs.

Karakasas Latviešu Dāmu Komitejas locekles priecājas par iespēju sniegt savu atbalstu augstākās izglītības iegūšanā kādam talantīgam jaunietim no Latvijas, jo ir pārliecinātas, ka tas būs ieguldījums ne tikai Latvijas izglītībā, bet arī valsts nākotnes attīstībā.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums