LAB-AN stipendija

 

Edgars Kleinbergs
Edgars Kleinbergs

LAB – AN stipendijas mērķis  – palīdzēt lauksaimniecības attīstībai Latvijā, materiāli atbalstot jauniešus, kuri izstrādā maģistratūras vai doktorantūras pētniecības darbus par aktuālām tēmām Latvijas lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Stipendija tika izveidota, pateicoties ārvalstīs dzīvojošo tautiešu ziedojumiem. Sevišķi lielu ieguldījumu ir devis mūžībā aizgājušais agronoms un veterinārārsts Dr. Edgars Kleinbergs (100 000 ASV dolāru). Šajā stipendijā ir ieskaitīti arī līdzekļi no agronoma, pazīstama publicista Andreja Punkas un profesora Jāņa Āboliņa piemiņas fondiem, kurus saziedoja viņu draugi un cienītāji.  

LAB – AN uzskata, ka stipendija būs vērtīgs  ieguldījums Latvijas lauksaimniecības attīstībā, jo palīdzēs iegūt izglītību tehniski sagatavotam agronomam ar izpratni par pētniecību, ar analītisku domāšanas veidu un  prasmi risināt problēmas.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums