Riharda Pecholca piemiņas stipendija

Roberts Molotanovs

2021. gada jūnijā, godinot vectēvu, stipendiju dibinājis Roberts Molotanovs.

Roberts ir bijušais Vītolu fonda stipendiāts, kurš, studējot tiesību zinātnes no 2008. līdz 2010. gadam, saņēma Osvalda un lIgas Kēses (Selonijas) stipendiju. Fondā šie ir ārkārtīgi īpaši brīži, kad ļoti skaidri un tieši raugāms tā misijas piepildījums. Cerība kā olimpiskā lāpa tiek nodota no viena stafetes dalībnieka nākamajam, lai kopā sasniegtu mūsu mērķi – stiprinātu Latviju un nodrošinātu tās iedzīvotāju pārticību, labklājību un izglītotību.

Roberts nāk no Ventspils, absolvējis Ventspils Valsts 1.ģimnāziju un šobrīd darbojas kā jurists. Ir sabiedriski aktīvs un jau no studiju laikiem ir piederīgs studentu korporācijai Selonija, kas ir vecākā no Rīgā dibinātajām latviešu studentu korporācijām. Ziedotājs augstu vērtē ģimenes vērtības un vēsturiskās saknes, tāpēc arī stipendiju veltījis vectēva piemiņai.

"Nereti starp vectēvu un mazdēlu izveidojas īpašas un gaišas attiecības. Tāds ir arī mans stāsts par manām un vectēva Riharda attiecībām. Vectēvam jau savos pusaudža gados nācās uzņemties ģimenes apgādnieka lomu, kas izkopa viņā atbildību, strādīgumu un saimnieciskumu, kā arī neiecietību pret slinkumu un paviršību. Nerimstoša mīlestība un rūpes par savu pilsētu Ventspili bija viņa mūža dzinulis. Izveidojot vectēva un bijušā Ventspils mēra Riharda Pecholca piemiņas stipendiju, ar ģimeni vēlamies sniegt atbalstu Ventspils pilsētas un novada jaunajai paaudzei augstākās izglītības ieguvē. Nereti tikai viens solis cilvēku šķir no izdošanās. Tāpēc atbalstām šī soļa speršanu pareizo lēmumu pieņemšanas virzienā, " teic stipendijas dibinātājs Roberts Molotanovs.

Rihards Pecholcs

Rihards Pecholcs dzimis 1930. gadā, izglītību ieguvis Ventspils vidusskolā (tagadējā Ventspils Valsts 1.ģimnāzija) un Ventspils vakara vidusskolā. Kā pašvaldības vadītājs darbojies no 1976. līdz 1982. gadam un savā amata laikā iespējis daudz.  Nodrošinājis Ventspils kā Baltijas jūrā vadošās tranzīta ostas pozīcijas iegūšanu un attīstīšanu, nodibinājis Ventspils sadraudzības pilsētas attiecības ar Štrālzundi Vācijā un Loriānu Francijā. Pastiprinātu uzmanību pievērsis zvejnieku kolhozam "Sarkanā bāka", kam 1976.gadā Rihards Pecholcs atklāja kultūras namu "Jūras vārti", kas toreiz bija modernākais un vislabāk aprīkotais šāda veida funkcionālais centrs visā Kurzemē. Riharda Pecholca aktīvais darbs ļāva Ventspilī izbūvēt savam laikam lielāko un modernāko skolu - Ventspils 6.vidusskolu, ar pilsētas joprojām vienīgo peldbaseinu, kā arī būtiski uzlabot dzīvojamo fondu ar jaunām daudzdzīvokļu mājām. Viņš bija idejas autors un iniciators pilsētas mūsdienīgai labiekārtošanai, tajā skaitā izbūvējot panorāmas ratu ar atpūtas parku Reņķa dārzā. Tāpat izbūvēti vairāki parki un vienīgais Latvijā paceļamais tilts pāri Ventas upei Ventspilī. Nozīmīgu ieguldījumu sniedzis Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja attīstībā un ekspozīcijas papildināšanā. Mūžībā ievērojamais darbonis un Ventspils patriots devies 2001.gadā.

Stipendiju Roberts Molotanovs novēlējis talantīgiem un spējīgiem Ventspils un Ventspils novada jauniešiem, īpašu uzsvaru liekot uz Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas un Ventspils vakara vidusskolas absolventiem.

Dzejniece Māra Zālīte reiz ir teikusi: “Izmanto iespēju, kas tev tiek dota, un tu pats iegūsi iespēju dot.” Piepildīšanās caur došanu ir viena no dzīves lielākajām laimēm, tā liecina ne tikai par personības iekšējo viedumu, bet arī par mūsu kā sabiedrības dzīvajiem ideāliem, jo pasaule tiecas uz harmoniju, bet harmonija – uz mīlestību.

Roberta Molotanova veikums ir kas vairāk nekā tikai ziedojums, tas iezīmē trīs pavedienus, kas tikai vienā pīnē tīti, spēj saturēt un stiprināt Latviju.  Pirmais –  ģimenes mīlestība,  otrais – dzimtās vietas patriotisms un trešais – sirdsgudrība un pilsoniskā paļāvība – paļāvība, ka es, kurš reiz bijis ņēmējs, guvis iespēju  dot, varu gandarīt un atbalstīt savus līdzcilvēkus.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums