Vairas Vīķes - Freibergas, Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, stipendijas

 

Korp! Spīdola Kanādas kopa 65 gadu jubilejā

Valsts eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dzīvē izglītībai bijusi liela loma. Toronto universitātē viņa ieguva bakalaura un maģistra grādu un McGill Universitātē filoloģijas doktora grādu. Līdz 1998. gadam Vaira Vīķe-Freiberga strādāja Monreālas universitātē par psiholoģijas profesori, pazīstama arī kā latvju dainu pētniece, daudzu grāmatu un rakstu autore. Viņa pārvalda angļu, franču, latviešu, spāņu un vācu valodu, darbojusies vairākās nacionālās un starptautiskās organizācijās, kurās ieņēmusi vadošus amatus.

Izglītība Vairai Vīķei-Freibergai devusi tos darbarīkus, ar kuriem viņa spēj analizēt un novērtēt situāciju un piedalīties pārmaiņās, kas uzlabo pasauli. Griba un spēja turpināt sevi izglītot arī pēc akadēmisko grādu iegūšanas ir vadījusi viņu visu mūžu. Vaira Vīķe-Freiberga vienmēr ir turējusi prātā Korp! Spīdola devīzi: “Mainīgā, mainies uz skaidrību!”

Godinot prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu par viņas sasniegumiem zinātnē un valsts darbā, Korp! Spīdola Kanādas kopa ierosināja dibināt prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas mūža stipendiju. Lai savāktu kapitālu stipendijai, Korp! Spīdola ar Kanādas Latviešu centra palīdzību 2005. gada 4. jūnijā rīkoja līdzekļu vākšanas vakariņas “Latvieši jaunā pasaulē”. Sarīkojuma galvenā viešņa – Vaira Vīķe-Freiberga. Vairas Vīķes-Freibergas mūža stipendijas neaizskaramajam kapitālam Kanādas un ASV latvieši saziedoja 65 000 Kanādas dolāru. Sabiedrības atsaucība bija tik liela, pateicoties Vairas Vīķes-Freibergas un citu latviešu centieniem saglabāt savas tautas valodu. Stipendija ir paredzēta pedagoģijas, baltu filoloģijas vai latviešu literatūras studentiem.

www.spidolas.lv 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums