Viļa M.Barēvica piemiņas stipendija


Vilis Barēvics

Vilis Miervaldis Barēvics dzimis Latvijā 1939. gadā. Viņš bija Franča un Austras Barēvicu vienīgais bērns.1944. gada oktobrī ģimene Latviju atstāja, un sākās  trimdas ceļš. Viņi dzīvoja Vācijā dažādās nometnēs, kur vecāki aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē, bet Vilis uzsāka skolas gaitas.

1950. gadā Barēvicu ģimene izceļoja uz ASV un apmetās Bay City, Michigan, tad pārcēlās uz Grand Rapids, MI. 1954. gadā pēkšņi nomira tēvs, un Vilim, piecpadsmit gadu vecumā, nācās uzņemties atbildību ne tikai par sevi, bet arī par māti. 1956. gadā Vilis beidza South High School 1956. gadā, tad turpināja studijas Mičiganas Valsts  Universitātē  (MSU),  East Lansing, aktīvi darbojās sabiedriskajā dzīvē, iesaistījās vairākās studentu organizācijās.

Ieguvis civilinženiera grādu, Vilis Barēvics sāka darbu firmā Boeing, kur strādāja līdz pat aiziešanai pensijā 1999. gadā. Strādājot viņš turpināja studēt inženierzinātnes Vašingtonas Universitātē Sietlā, ieguva maģistra, vēlāk arī inženierzinātņu doktora grādu. 

Vilis Barēvics savā jomā bija izcils speciālists, bet inženierzinātnes  nebija  Viļa  vienīgais  interešu  lauks.  Viņš studēja Pacific  Luterāņu  Universitātē  Takomā, kur  ieguva  otru  maģistra  grādu, un šīs zināšanas izmantoja, iesaistoties  latviešu  akciju  sabiedrībā  “Amberland”. Vilis Barēvics darbojās arī Sietlas Latviešu  Biedrības   revīzijas komisijā, bija  lektors  jaunajiem  Boeing  inženieriem, lasīja lekcijas arī   Rīgas  Tehniskajā  Universitātē, iesaistījās Bellevue  Māsu  Pilsētu  Biedrībā  (Bellevue  Sister  Cities  Assoc.).  Vilis bijis studentu korporācijas  Lettonia  biedrs, ilgus  gadus gādāja  par  organizācijas  kapitāla  apsaimniekošanu  un  kārtoja  nodokļu  jautājumus. Pensijas gados  Vilim  izdevās ne tikai bieži apmeklēt Latviju, bet apceļot  arī citas zemes  Eiropā, Āzijā un Austrālijā. Viļa M. Barēvica piemiņas stipendiju dibina Inta Bušs Gotelli.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us