Visvalža un Māras Sniedžu stipendija


Māra un Visvaldis Sniedzes

Visvaldis Sniedze dzimis 1925. gadā Rīgā. 1944. gadā beidzis V. Olava komercskolu un iesaukts leģionā. Visvaldis nokļūst Pomerānijā, Dānijā, Beļģijā un beidzot Vācijā, kur Baltijas Universitātē sāk mežkopības studijas. Tad ceļš aizved vēl tālāk prom no Latvijas – 1949. gadā Visvaldis Sniedze dodas uz Austrāliju.

Tur viņš sastop Māru Bendrupi, Jelgavas Skolotāju institūta absolventi, un tiek dibināta ģimene. Seko ražīgi darba un mīlestības pilni gadi. Visvaldis atsāk komerczinību studijas un, studējot vakara nodaļā un strādājot par grāmatvedi un auditoru privātos uzņēmumos, iegūst diplomu Royal Melbourne Institute of Technology.    

Māra audzina divas meitas, darbojas latviešu sestdienas skolās un bērnu vasaras nometnēs. Kad meitas paaugušās un sāk skolas gaitas, viņa strādā lielā tirdzniecības uzņēmuma birojā un kopā ar Visvaldi sāk aktīvu sabiedrisko darbību – vāc līdzekļus Latviešu ciema būvei un uzņēmumiem Melburnā. Vēlāk tiek veikts brīvprātīgais darbs ciema uzturēšanā. Visvaldis sākumā ir šā ciema biedrības auditors, vēlāk grāmatvedis – līdz pat viņa uzņemšanai biedrības valdē, kur viņam daudzus gadus uzticēts valdes priekšsēža amats. Tagad Visvaldis un Māra arī paši dzīvo Latviešu ciemā un izbauda sava darba augļus.

2016. gada 24. novembrī  Māra Sniedze devās Mūžības ceļā. Atvadu vārdus lasiet > šeit <.

Visvaldis Sniedze atzīst: “Mēs esam tik priecīgi, ka ar Vītolu fonda starpniecību varam palīdzēt Latvijas nākotnei.”

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums