Visvalža un Māras Sniedžu piemiņas stipendija


Māra un Visvaldis Sniedzes

Visvaldis Sniedze dzimis 1925. gadā Rīgā. 1944. gadā beidzis V. Olava komercskolu un iesaukts leģionā. Vēlāk nokļuvis Pomerānijā, Dānijā, Beļģijā un beidzot Vācijā, kur Baltijas Universitātē sācis mežkopības studijas. Tad ceļš aizveda vēl tālāk prom no Latvijas – 1949. gadā Visvaldis Sniedze devās uz Austrāliju.

Tur viņš sastapa Māru Bendrupi, Jelgavas Skolotāju institūta absolventi, un tika dibināta ģimene. Sekoja ražīgi darba un mīlestības pilni gadi. Visvaldis atsāka komerczinību studijas un, studējot vakara nodaļā un strādājot par grāmatvedi un auditoru privātos uzņēmumos, ieguva diplomu Royal Melbourne Institute of Technology.    

Māra audzināja divas meitas, vienlaikus darbojoties latviešu sestdienas skolās un bērnu vasaras nometnēs. Kad meitas paaugās un sāka skolas gaitas, viņa strādāja lielā tirdzniecības uzņēmuma birojā un kopā ar Visvaldi sāka aktīvu sabiedrisko darbību – vāca līdzekļus Latviešu ciema būvei. Vēlāk tika veikts brīvprātīgais darbs ciema uzturēšanā. Visvaldis sākumā bija šā ciema biedrības auditors, vēlāk grāmatvedis – līdz pat viņa uzņemšanai biedrības valdē, kur viņam daudzus gadus bija uzticēts valdes priekšsēža amats. Vēlāk Visvaldis un Māra arī paši dzīvoja Latviešu ciemā un izbaudīja sava darba augļus.

2016. gada 24. novembrī  Māra Sniedze devās Mūžības ceļā. Atvadu vārdus lasiet > šeit <.

2022. gada 6. jūlijā mūžībā devās Visvaldis Sniedze. Atvadu vārdus lasiet > šeit <.

Dibinot stipendiju 2010. gadā, Sniedžu ģimene teica: “Mēs esam tik priecīgi, ka ar Vītolu fonda starpniecību varam palīdzēt Latvijas nākotnei.” Tagad abi Sniedzes no debesu maliņas noraugās uz labo darbu turpinājumu. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums