Zirģeļu ģimenes piemiņas stipendija

 

Zirgelju gjimene
Marta, Zigrīda un Arturs Zirģeļi

 

Eduards Zirģelis (1875-1937) un Paulīne Mikolais (1871-1950) 1900.g. 9.janvārī salaulājās Rīgas Sv. Ģertrūdes baznīcā. Eduardam piederēja grāmatu tirgotava un izdevniecība, Paulīnei- adītava. Ģimenē piedzima trīs bērni: Marta Aleksandra (1901-1993), Arturs Fricis (1903-1942) un Zigrīda Elza(1909-2008).

Marta studēja Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē un  strādāja par mašīnrakstītāju Izglītības ministrijā, darbojās korp. Dzintra. 1944.gadā viņa devās uz Vāciju, tad kopā ar ģimeni izceļoja uz Mineapoli ASV. Tur Marta ieguva bibliotekāres grādu un strādāja Mineapoles Universitātē. Ilgus gadus viņa darbojās latviešu draudzes kancelejā, arī latviešu bibliotēkā un bērnu fondā, piedalījās korp. Dzintra Mineapoles kopas dibināšanā.

Arturs pēc skolas beigšanas iestājās policijas dienestā, dibināja ģimeni ar Faniju Vīksnu –Narunu. 1941.g. viņš salaulājās ar Ksaveru dz. Orlo un turpināja dienestu policijā. 1942. gadā  pie Rēzeknes Arturs sadursmē ar ienaidniekiem zaudēja dzīvību.

Zigrīda studēja Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē, darbojās korp. Dzintra, guva panākumus dažādos sporta veidos. 1939. gadā viņa salaulājās ar Arnoldu Langinu, ģimenē piedzima dēls Ģirts (1942-2001). Kara laikā ģimene izceļoja uz Vāciju, 1950.gadā- uz ASV. Mineapolē Zigrīda ieguva bibliotekāres grādu, strādāja bibliotēkā. Kad Langinu ģimene pārcēlās uz Sietlu, Zigrīda ieguva nekustamo īpašumu aģentes licenci un izveidoja firmu ,,Shorline Properties”. Viņa aktīvi piedalījās korp. Dzintra Vašingtonas kopas darbā. Zigrīda allaž interesējās par notiekošo Latvijā, daudz lasīja.

Zirģeļu ģimenes piemiņas stipendiju, kas novēlēta jaunietim, kas studē ar izglītību saistītā nozarē, dibina Inta Bušs Gotelli,  Zigrīdas Langins testamenta izpildītāja.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us