Arhitekta Egila Taņņa un Ingrīdas Tannis piemiņas stipendija


Egils un Ingrīda Taņņi

Egils Tannis dzimis 1929. gada 25.novembrī Rīgā. Viņš pats teica: ,,Piecpadsmit gadus bērnības, skaitot Rīgas torņus, pavadīju Latvijā.” Tolaik, iespējams, Egils pat nenojauta, ka tādus pat un vēl cēlākus nākotnē gan domās, gan īstenībā cels viņš pats. Tika uzsāktas mācības Rīgas 4. pamatskolā Āgenskalnā, bet vasaras pavadītas strādājot- gan par ganiņu pie mātesmāsas Jaunaucē, gan pildot puspuiša pienākumus vecātēva mājās Bauņos, kad tika ieaudzināta pienākuma apziņa un iesakņojās pārliecība, ka godīgi padarīts darbs ir viena no lielākajām vērtībām cilvēka dzīvē.

1944. gadā ģimene atstāja Latviju un nokļuva Vācijā, kur DP nometne Lībekā kļuva par viņu apmešanās vietu. Tur Egils turpināja mācības Mēsenes ģimnāzijā. Tad tēvs Kārlis ieteica pārcelties uz Angliju, kur nācās darīt fizisku darbu- rakt grāvjus, gatavot ēdienu, kopt slimniekus. Taču Egils turpināja īstenot savu mērķi iegūt izglītību- vakaros apguva Anglijas vēsturi un iestājās Londonas Universitātē. Diemžēl mācības kļuva arvien grūtāk savienot ar darbu, un 1951. gadā viņš izceļoja uz Toronto Kanādā, un šī valsts nu kļuva par viņa mītnes zemi un daudziem desmitiem gadu. Egils Tannis mācījās Toronto Universitātes Arhitektūras fakultātē, beidza to 1958. gadā ar disertāciju ,,A golf and country club’’. Viņš strādāja dažādos arhitektūras un inženieru birojos, ir projektējis skolas, veikalus, fabrikas un dievnamus, arī Sv. Jāņa baznīca Toronto ir viņa izlolota. Ilgus gadus Egils Tannis strādājis Toronto Ontario provinces Augstākās Izglītības Ministrijā kā arhitekts- padomdevējs.

Augstu allaž tikusi novērtēta Egila Taņņa profesionalitāte- viņš darbojās Ontario Arhitektu Asociācijā, Royal Architectural Istitute of Canada, ilgus gadus sastāvēja arī Association of College and University Planners and Administrators, bija Latvijas Arhitektu savienības biedrs.

Egils Tannis aktīvi un radoši darbojās ne tikai savā profesijā, bet iesaistījās arī sabiedriskajā dzīvē. Allaž plašs ir bijis viņa interešu loks- jau bērnībā Latvijā viņš darbojās aviācijas pulciņā un iesaistījās mazpulkos, dzīvojot Vācijā, bija skautu organizācijā, sportoja un apmeklēja arī zīmēšanas un gleznošanas studiju. Kanādā kopš 1994. gada Egils darbojies Latviešu Nacionālajā Apvienībā Kanādā, vairākus gadus bijis valdes loceklis, 2001. gadā ticis ievēlēts par valdes priekšsēdi. Viņš bija arī korporācijas Patria loceklis, vairākkārtīgs seniors, audzinātājs un dziesmu vadītājs arī Toronto Korporāciju kopā.

Ingrīda Tannis dzimusi 1935. gada 23. janvārī Cēsīs. Ingrīdai bija tikai astoņi gadi, kad nācās atstāt savu Tēvzemi, jo 1943. gadā ģimene, apjaušot padomju armijas tuvošanos, devās prom no Latvijas. 1948. gada jūnijā viņi ieradās Hearstā, Ontario, vēlāk pārcēlās uz Cochrane, Ontario. Tur Ingrīda pabeidza vidusskolu un 1954. gadā iestājās Toronto universitātes zobārstniecības fakultātē. Studiju laikā, vasarās, viņa Banfā, Albertā, strādāja par viesmīli, lai nopelnītu līdzekļus mācībām. Šo laiku Ingrīda allaž atcerējās ar prieku, jo tas saistījās ne tikai ar darbu, bet arī ar cilvēkiem, ar kuriem draudzība tika saglabāta visu turpmāko mūžu, kā arī ar mīlestību pret kalniem, kuru skaistums tika iepazīts, dodoties pārgājienos un izbaudot to brīnišķīgo un skarbo dabu. Ingrīdu interesēja viss - citu zemju dabas skaistums, kultūra, māksla, tradīcijas. Kad Ingrīda nodibināja ģimeni ar Egilu, abi bieži devās ceļojumos izpētīt un iepazīt pasauli, vēlāk vecākiem pievienojās arī bērni Aivars un Anita.

2009. gada 7. oktobrī Egils Tannis devās mūžībā. 2017. gada 14. oktobrī Ingrīda Tannis devās mūžībā (atvadu vārdi >>šeit<<).

Abi bērni turpina vecāku piemiņas stipendiju, atbalstot arhitektūras studentus.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums