Dzintara un Birutas Abulu ģimenes stipendija

Dzintars un Biruta Abuli kopā ar astoņiem mazbērniem 2017. gada decembrī Jamaikā.

Dzintara un Birutas Abulu stipendija dibināta 2008. gadā, lai atbalstītu Latvijas studentus, kas vēlas mācīties latviešu valodu vai Latvijas vēsturi.

Biruta un Dzintars uzauga Vācijas bēgļu nometnēs, kur ieguva pamatizglītību. Pēcāk viņi Amerikā absolvēja augstskolu, apprecējās un strādāja savās izvēlētajās nozarēs: Biruta Abula - medicīnas tehnoloģijā, bet Dzintars Abuls - datoru tehnoloģijas ražošanā.

Viņi ir uzaudzinājuši trīs atbildīgus un apzinīgus bērnus, kuri turpina iet savu ceļu un kopj latviešu tradīcijas. Lai gan ģimenes ražīgie darba gadi pavadīti tālu no plašākiem latviešu sabiedrības centriem, tas nekavēja viņus aktīvi iesaistīties latviešu sabiedriskajā dzīvē - ieņemt vadošus amatus, atbalstīt neskaitāmus latviešu un arī mītnes zemes sabiedriskos un kultūras pienākumus. Atpūtas gadus Dzintars un Biruta Abuli pavada ģimeņu tuvumā, Amerikā, priecājoties par centīgiem mazbērniem.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums