Edmunda Baumaņa piemiņas stipendija

 


Edmunds Kārlis Baumanis

Velta Baumane no Kanādas  dibinājusi stipendiju dzīvesbiedra Edmunda Baumaņa piemiņai. Edmunds Kārlis Baumanis dzimis 1926.gada 20.janvārī Jaunpilī, turpat uzsāka skolas gaitas. Otrā Pasaules kara laikā Edmunds nonāca Vācijā, kur turpināja mācīties. 1950.gadā ceļš aizveda uz Kanādu. Tur Edmunds uzsāka darbu Canadian Tire, kur nostrādāja 40 gadus, ieņemot vadošus amatus. Paralēli darbam Edmunds Baumanis turpināja izglītību Toronto universitātē. 1955.gadā dibināja ģimeni ar Veltu Salmiņu. Ģimenē uzaudzināja meitu Brigitu. 1971.gadā pievienojās Tālavijas saimei. Aktīvi darbojies Latviešu Centra darbībā. Atjaunojoties Latvijas neatkarībai, Edmunds ar visu sirdi un dvēseli nodevās Latvijas labklājības celšanā. Stipendija novēlēta Korp! Tālavija biedriem.

 

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us