Gunāra un Renātes Duburu stipendija

 


Gunārs un Renāte Duburi

Gunārs Duburs ir beidzis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. Visu darba mūžu viņš nostrādājis Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā, no 1980. līdz 2003. gadam ir bijis direktora vietnieks zinātniskajā darbā, profesors. Gundars Duburs darbojas dažādās profesionālajās un sabiedriskajās organizācijās, lasa lekcijas studentiem, piedalās starptautiskās konferencēs, simpozijos un kongresos, viņam ir vairāk nekā 1120 publikāciju, viņš ir 495 zinātnisko rakstu un 400 tēžu autors. Viņam pieder 105 autorapliecības un 62 patenti.  2008. gadā Gunārs svinēja apaļu dzīves jubileju.

Renāte Dubure augusi trīs bērnu ģimenē. Mācības viņa sāka Rīgas pilsētas 29. septiņgadīgajā skolā, vēlāk absolvēja 8. vakara vidusskolu, tad – Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultāti, bet jau studiju laikā sāka strādāt Zinātņu akadēmijas Organiskās sintēzes institūtā par laboranti, vēlāk par zinātnisko līdzstrādnieci. Institūtā Renāte nostrādāja 35 gadus. Viņas vaļasprieks – ceļošana. Padomju Savienības laikā viņa daudz ceļoja pa Krieviju un citām PSRS republikām, tagad – pa Eiropas un arī tālākām valstīm. Ģimenē ir izaudzināta meita Daina, kas ir beigusi Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultāti un strādā savā nozarē.

Augstu vērtējot izglītības nozīmi, 2007. gadā viņi dibina Gunāra un Renātes Duburu stipendiju.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums