Hugo un Eleonoras Streipu piemiņas stipendija

Hugo un Eleonora Streipi
Hugo un Eleonora Streipi ar dēlu Uldi Streipu

Kārlis Hugo Streips dzimis Rīgā 1902. gada 22. jūlijā Jēkaba un Annas Streipu ģimenē. Hugo ieguva grāmatveža izglītību un strādāja Latgalē par darbvedi grāmatvedi, vēlāk par ierēdni robežapsardzes bataljonā. Viņam ļoti patika dziedāt un piedalīties pašdarbības teātra izrāžu iestudējumos. Tur viņš iepazinās ar Eleonoru Gelvanovsku, ar kuru 1930. gada 12. jūnijā salaulājās Svētā Pāvila baznīcā Rīgā. Ģimene dzīvoja Abrenē, bet 1945. gadā kopā ar dēliem Laimoni un Uldi izceļoja uz Vāciju, dzīvoja nometnēs, un arī tur abi ar sievu aktīvi iesaistījās sabiedriskajā dzīvē – spēlēja teātri un dziedāja korī. Vēlāk ģimene emigrēja uz Ameriku, dzīvoja Bostonā, tad Čikāgā. Hugo strādāja par grāmatvedi, brīvajā laikā dziedāja gan vīru, gan draudzes korī. Hugo Streips aizgāja mūžībā 1984. gada 19. maijā, apbedīts Čikāgā.

Eleonora Magdalēna Gelvanovska dzimusi 1909. gada 21. aprīlī. Viņai bija ļoti skaista balss –soprāns. Arī Eleonorai ļoti patika spēlēt teātri un dziedāt korī. Dzīvojot Vācijā, viņa mācījās dziedāšanu. Amerikā Eleonora strādāja gan par mājkalpotāju, gan žēlsirdīgo māsu, bet lielākoties rūpējās par ģimeni, kopa māju un plašu dārzu, dziedāja korī un daudz laika veltīja dēliem. Viņa aizgāja mūžībā 1984. gadā un atdusas Čikāgā.

 2009. gadā Hugo un Eleonoras Streipu dēls Uldis Streips dibina stipendiju vecāku piemiņai. Eleonora un Hugo Streipi augstu vērtēja izglītības lomu cilvēka dzīvē, abi dēli tika mudināti iegūt augstāko izglītību. Hugo un Eleonoras piemiņas stipendija būs atbalsts kādam jaunietim, kura mērķis ir studēt kādā Latvijas augstskolā.

 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums