Ilmāra Lazovska piemiņas stipendija

 


Ilmārs Lazovskis

Ilmārs Lazovskis (1931–2003) dzimis Rīgā. Skolas gados Ilmārs īpaši interesējās par valodniecību, tomēr izvēlējās studēt medicīnu, beidza Rīgas Medicīnas institūtu un sāka ārsta gaitas. Pirmos trīs gadus viņš strādāja Gulbenē, pēc tam visu mūžu – Rīgā. Paralēli darbam slimnīcā Ilmārs Lazovskis bija arī docētājs augstskolā – viņš aizstāvējis divas disertācijas, kopš 1979. gada bija profesors. Viņš sarakstījis sešpadsmit grāmatas – gan mācību literatūru topošajiem un jaunajiem ārstiem, gan apjomīgu klīniskajiem sindromiem un simptomiem veltītu enciklopēdiju (1971), kas, būtiski papildināta, precizēta un pārstrādāta jaunā izdevumā (Klīniskie sindromi un simptomi, 2001), bija viņa pēdējais lielākais mūža darbs. Ar paralēliem tulkojumiem angļu un krievu valodā tā ir pieejama plašam interesentu lokam.

Pateicoties teicamajai svešvalodu prasmei un iedzimtajai inteliģencei, jau padomju laikā Ilmārs Lazovskis vairākkārt paplašināja savu redzesloku un zināšanas medicīnā pieredzes apmaiņas, studiju un zinātniskajos braucienos Rietumeiropā. Tas ļāva novērtēt demokrātiskas sabiedrības pozitīvās puses, vēl un vēlreiz atgādināja par labas izglītības izšķirošo nozīmi dzīvē un stiprināja ticību neatkarīgas un brīvas Latvijas valsts atjaunošanas idejai.

Ilmārs Lazovskis aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas frontes darbā, veicināja Latvijas Ārstu biedrības dibināšanu un 1988. gada 16. septembrī kļuva par tās viceprezidentu, bija arī viens no Pirmā pasaules latviešu ārstu kongresa (1989) dalībniekiem. Viņš allaž uzsvēra, ka ārsta profesija ir viena no universālākajām pasaulē un ka labam ārstam ir jābūt vispusīgi izglītotam cilvēkam.

Godinot ārsta Ilmāra Lazovska piemiņu, jau drīz pēc viņa nāves Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība, kas apvieno latviešu izcelsmes ārstus ārzemēs, izveidoja fondu topošo Latvijas mediķu atbalstam. Fonda aktīva atbalstītāja ir arī Ilmāra Lazovska dzīvesbiedre Edīte Lazovska.

Stipendijas tiek piešķirtas Latvijā studējošiem vecāko kursu medicīnas studentiem, kam ir ne tikai labas sekmes mācībās, plašs interešu loks, bet kas arī savu turpmāko dzīvi ir nolēmuši saistīt ar ārsta profesiju Latvijā, stiprinot un uzlabojot medicīnisko aprūpi valstī. Stipendijas tiek piešķirtas kopš 2005. gada, un tās jau ir saņēmuši 15 topošie mediķi.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us