Ilonas Mažeikas piemiņas stipendija

 Ilona Mažeika

Ilona Skaidrīte Mažeika dzimusi Rīgā 1935. gada 17. februārī. Ilona skolas gaitas uzsāka Rīgā, turpināja Bauskā, bet vēlāk atgriezās galvaspilsētā un mācības beidza Franču licejā. Ilonas tēvs kara beigās aizvests piespiedu darbā uz Vāciju, kur miris. Skolas laikā Ilonai radās interese par ķīmiju. Prasmēm attīstoties, viņa iestājas un absolvēja Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti.

Ilona Mažeika vairāk nekā 40 gadus strādāja Organiskās sintēzes institūtā – laborotorijā, kuru vadīja Jānis Stradiņš. Ilonas Mažeikas pētniecības lauks bija polarogrāfija, organisko savienojumu pētīšanā un viņa bija pirmā, kura Latvijā ieviesa dipolmomentu mērīšanas metodi, ar to izstrādājot zinātņu disertāciju.

1966. gadā viņa ieviesa augstas izšķirtspējas masspektrometrijas un hromatomasspektrometrijas metodi, vadījusi studentu diplomdarbus un lasījusi lekcijas. Ilona Mažeika bijusi vairāk nekā 60 starptautiskos zinātniskos žurnālos publicētu darbu līdzautore, kopējais publikāciju skaits pārsniedz vairāk nekā simtu. Viņai padevās ne tikai ķīmija, bet arī valodas – 12 gadus viņa strādāja kā zinātnisko tekstu tulkotāja Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Savu mīlestību pret Tēvzemi Ilona Mažeika apliecinājusi, ne tikai izaudzinot krietnu dēlu, bet arī Latvijas neatkarības atgūšanas laikā kopā ar kolēģiem apkopojot cilvēku vēstules, ar kuru palīdzību Latvija atguva sarkanbaltsarkano karogu.

 Dace un Jānis Mažeiki

2011. gadā Ilona pensionējās. Savā brīvajā laikā viņa palīdzēja audzināt mazbērnus, pievērsās vairākiem vaļaspriekiem – kopa dārzu, apmeklēja koncertus, operas un izstādes, ceļoja. Ik diena, kas pavadīta kopā ar saviem mīļajiem, bija svētki. Arī labdarība Mažeiku ģimenē ir viena no vērtībām, ko Ilona ir turējusi godā. Viņa ir ziedojusi trūkumā cietušiem sirmgalvjiem, smagi slimu cilvēku atbalstam, bērnu slimnīcai un arī Draugu stipendijai. Par savu ieguldījumu zinātnē 2006. gadā Ilonai Mažeikai piešķīra Valsts emeritētā zinātnieka nosaukumu, bet 2017. gadā – Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktora grādu. Diemžēl gadu pēc saņemtā pagodinājuma Ilonas Skaidrītes Mažeikas mūžs tika spēji aprauts – 2018. gada 23. oktobrī viņa cieta nelaimes gadījumā un tika apbedīta Raiņa kapos. Dēls Jānis ar ģimeni, dibinot Ilonas Mažeikas piemiņas stipendiju, vēlas palīdzēt topošiem ķīmiķiem, kuri tāpat kā Mažeikas kundze spēs ķīmiju apgūt ar izcilību un veltīt tai savu darba mūžu.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums