In Memoriam Gaida Rīsbergs stipendija /2007/


Gaida Rīsbergs

Gaida Zenta Zvejnieks dzimusi 1920. gada 29. oktobrī Raunas pagastā. Gaida bija vienīgā meita četru bērnu ģimenē. 1940. gadā viņa uzsāka studijas Latvijas Universitātē Filoloģijas fakultātē pie Endzelīna, paralēli studijām dziedāja korī. 

Bēgļu gaitās Gaida nonāca Manheimas nometnē, kur kopā ar Robertu Balodi nodibināja kori, kas vēlāk kļuva par pamatu Longailendas korim Ņujorkā. Ar stipendijas palīdzību Gaida studēja Heidelbergas Universitātē Vācijā. Tur viņa satika Jāni jau iepriekš pazīstamo Jāni Rīsbergu. 1951. gadā Betlēmes baznīcā Ņujorkā Gaida un Jānis salaulājās. Abi apmetās uz dzīvi Longailendā, Jānis dibināja savu būvuzņēmumu. 

Ģimenē izaudzināti pieci dēli, kuri absolvēja M.I.T, Brown, Cornell un Miami universitātes. Sākotnēji viņi bija labi palīgi tēva uzņēmumā, bet vēlāk strādāja būvuzņēmēju, būvinženieru, arhitektu un datora speciālistu profesijās.

1962. gadā Longailendā dzīvojošie latvieši atrada piemērotu apbūves gabalu baznīcas celšanai. Tā īpašnieks bija ar mieru atrasto zemes gabalu pārdot tikai tad, ja pircējs ir gatavs iegādāties visu viņa īpašumu. 1964. gadā tāds pircējs atradās - Jāņa Rīsberga uzņēmums General Builders, un īpašnieks uzdāvināja baznīcai domāto zemes gabalu. Pateicoties Rīsbergu ģimenei, latvieši ieguva skaisto īpašumu latviešu baznīcai Longailendā.

1964./65. gadā skolas no dažādām Longailendas kopām apvienojās pašu celtā Longailendas baznīcas skolā, kur Gaida uzņēmās skolas pārziņa vietnieces amatu,18 gadus strādājot gan par skolotāju, gan par skolu sarīkojumu, īpaši teātra izrāžu organizētāju. Gaida piedalījās un aktīvi darbojās Salas baznīcas dāmu komitejas sarīkojumos, bija ilggadīga Salas kora dalībniece un priekšniece. Salas koris tajā laikā piedalījās visos ASV dziesmu svētkos, daudz dažādos koncertos un dziesmu svētkos Latvijā.

Vēlāk Gaida un Jānis pārcēlās uz dzīvi Pompano Beach, Floridā, kur viņa darbojās Floridas biedrības kora un baznīcas sarīkojumos, kā arī dāmu komitejā. Viņa bija mākslas un mūzikas cienītāja un organizēja mājās dažādas latviešu mākslas izstādes un mūzikas sarīkojumus. Kopā ar vīru un brāli Dr.Andreju Zvejnieku, kas ir nodibinājis Zvejnieka fondu, palīdzēja pārbūvēt Matīšu baznīcu Latvijā. 

Gaidas Rīsbergas ražīgais mūžs noslēdzās 2007. gada 6. martā Lawrenceville Georgia, Atlantas tuvumā. Viņas krustdēls - Zvejnieka fonda pārvaldnieks, godinot krustmāti dibina viņas piemiņai In Memoriam Gaidas Rīsbergs stipendiju.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums