Jāņa un Ellas Dambergu stipendija un Jāņa un Ernas Binderu stipendija

Pirmajā bildē Jānis un Erna Binderi kopā ar mazbērniem Robertu Hariju un Maiju Lolitu Dambergiem. Otrajā bildē Jānis un Ella Dambergi.

Ella Damberga (dzimusi Kodola) dzimusi 1912. gadā Tukumā. Ilgus gadus ģimene dzīvoja Mellužos, Ella mācījās Pumpuru pamatskolā, tad Dubultu vidusskolā. 1930. gadā Ella nodibināja ģimeni ar Jāni Skuju, piedzima divi dēli – Ēriks un Ilmārs. Taču laulība izira, un dēlus Ella uzaudzināja viena. 1940. gadā viņa salaulājās ar Jāni Dambergu. Viņš bija mācījies Rīgas pilsētas amatniecības skolā un tehnikumā, Amatniecības kamerā ieguvis smalkmehāniķa meistara diplomu. Jānis Dambergs strādāja rūpnīcā VEF par smalkmehāniķi, un viņa paveiktais tika augstu novērtēts – vēlāk Jānis Dambergs tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa sudraba goda zīmi.

1944. gada oktobrī ģimene Latviju atstāja. Viņi nonāca Polijā, tad Vācijā, 1950. gadā izceļoja uz ASV. Sākumā dzīve nebija viegla, taču pamazām sadzīves apstākļi uzlabojās. Tika uzcelts skaists nams, izskoloti abi dēli. Ilmārs tagad ir atvaļināts ASV armijas pulkvežleitnants, Ēriks – profesionāls civilinženieris. Ellai Dambergai patika uzņemt viesus un arī pašai apceļot pasauli, Jāņa vaļasprieks bija gleznošana – viņš bija Midlton Art Ass biedrs. Kad Jānis Dambergs aizgāja mūžībā, Ella nolēma pārcelties uz dzīvi Vašingtonas draudzes pensionāru namā, tad – pie vecākā dēla Ērika un vedeklas uz Ardmores pilsētu. Ella Damberga aizgāja mūžībā 2007. gadā.

Stipendiju Ellas un Jāņa Dambergu piemiņai dibinājis dēls Ilmārs un viņa dzīvesbiedre Vēra. Stipendija novēlēta jauniešiem, kas studē eksaktās zinātnes un ir darbojušies jaunsardzē.

2015. gadā Ilmārs un Vēra izveidoja vēl vienu stipendiju, lai godinātu arī Vēras vecākus – Jāni un Ernu Binderus. 

Stipendijas dibinātājs Ilmārs Dambergs aktīvi seko līdzi stipendiātu gaitām un organizē ar tiem tikšanās. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums