Jāņa Neiburga un Natālijas Ritters-Neiburgs stipendija


Natālija Neiburga

Natālija Neiburga dzimusi Rēzeknē, taču jau daudzus gadus par savām mājām sauc Austrāliju. Viņa ir zobārste, tagad bauda pensijas gadus un dzīvo skaistā lauku mājā 200 kilometru no Melburnas.

Natālijai visu mūžu tuva bijusi māksla. Viņas vaļasprieks ir keramika, un viņas izcili skaistie darbi ir bijuši skatāmi gan izstādēs, gan priecējuši draugus un paziņas. Neraugoties uz cienījamo gadu skaitu, Natālija labprāt arī slēpo.

Patlaban lielāko prieku viņai sagādā mazbērni, bet Natālijas mājās vienmēr tiek mīļi gaidīti viesi – gan Austrālijā, gan Tēvzemē dzīvojošie latvieši. Natālijai allaž ir bijusi tuva viņas dzimtā zeme, un par to liecina gan viņas regulārā ciemošanās Latvijā, gan interese par notiekošo, abonējot “Latvijas Avīzi” un citus preses izdevumus, gan auseklītis pie mājas vārtiem Austrālijā, gan vēlme dot savu ieguldījumu mūsu zemes nākotnē, sniedzot savu atbalstu jauniešiem izglītības iegūšanā.

2010. gada vasarā Natālija Neiburga nodibināja stipendiju, kuru novēlēja Alūksnes novada jaunietim. Stipendija radīta, lai godinātu savus senčus, kas dzīvojuši, strādājuši un Dievu pielūguši gandrīz 400 gadu “Klibju” mājās Karvā.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums