Jāņa Vilgerta stipendija

 


Jānis Vilgerts

"Mūsu dzīves kvalitāti pārsteidzoši lielā mērā nosaka vide, kurā mēs dzīvojam - ģimene, apkārtējie ļaudis, pilsētvide un Latvijas daba. Vairāk kā desmit gadus esmu darbojies nozarē, kas rūpējas par Latvijas vides kvalitātes paaugstināšanu - gadsimtu mijā mūsu uzņēmums savāca un iznīcināja “padomijas” laika mantojumu - lauksaimniecības ķimikālijas, šobrīd no viena uzņēmuma tas ir izaudzis līdz uzņēmumu grupai, kas dažādās jomās sniedz palīdzību citiem Latvijas uzņēmumiem. Visiem šiem uzņēmumiem vienojošais ir atbildīga izturēšanās pret Latvijas dabu un vidi kurā dzīvojam.

Atbildības sajūtu mēs saņemam  no vecākiem ģimenē, savukārt zināšanas smeļamies skolā un augstskolā. Dabas un vides sargāšanā šobrīd jau neaizvietojamas kļuvušas ir zināšanu ietilpīgās biotehnoloģijas. Mūsu uzņēmumā pielietotās jaunās biotehnoloģijas var palīdzēt ne tikai Latvijai, bet sniegt palīdzību daudzām citām zemēm. Pēdējos gados arvien vairāk esam iesaistīti projektos, kuru mērķis ir attīrīt Latvijas zemi no dažāda veida vēsturiskā ķīmiskā piesārņojuma. Šie projekti skaidri norāda uz atbildības un zināšanu nepietiekamību iepriekšējās desmitgadēs, tai pat laikā iezīmējot izpratni, atbildību un nepieciešamību pēc ilgtspējīgas apkārtējās vides kvalitātes, kurā būs jādzīvo mūsu mazbērniem.

Latvijā šobrīd aug jauna zināšanas alkstoša paaudze, un esmu pagodināts un patiesi gandarīts ka varu piedalīties šajā jauniešu attīstības procesā. Mēs dalāmies savā pieredzē un zināšanās ar apkārtējiem, un stipendiāti, savā ziņā, ir dzinējspēks būt un kļūt labākiem, turpināt attīstīties un nepārtraukti augt."

Jānis Vilgerts

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums