Leču ģimenes stipendija /2016/


Anna un Ilgvars Leči

Zemgale, šis skaistais un bagātais novads, jau izsenis dēvēts par Latvijas maizes klēti, savai zeme dāvājis ne mazums dižu, gudru un stipru cilvēku. Taču ikvienam no tiem sirds sieta kādā viņam vien īpaši mīļā un tuvā vietā šai novadā, kur debesis ir tik plašas un augstas, kur tik tālu, līdz pašai pamalei, skats sniedzas un kur skaidri saredzams apvārsnis. Vītolu fonda ziedotājiem Ilgvaram un Annai Lečiem tie ir Ozolnieki - viņi ir sava novada īsteni patrioti, savukārt ģimenes dibinātā stipendija- apliecinājums vēlmei sniegt ieguldījumu novada nākotnē, atbalstot  Ozolnieku novada talantīgus, mērķtiecīgus, bet mazturīgus jauniešus augstākās izglītības iegūšanā.

Ilgvars šeit, Ozolnieku novadā, ir piedzimis, mācījies Ozolnieku astoņgadīgajā skolā, turpinājis izglītoties Kandavas sovhoztehnikumā un uzsācis darba gaitas Jelgavas meliorācijā. Pēc dienesta armijā, studējot Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas neklātienes nodaļā, iegūta inženiera mehāniķa kvalifikācija. Patlaban viņš ir uzņēmuma SIA "HCT AUTOMOTIVE" valdes priekšsēdētājs. Bijis Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs un Finanšu komitejas loceklis Ozolnieku novada domē.

Ilgvara dzīvesbiedres Annas dzimtās mājas ir Kandavas pusē, bet Ozolniekus viņa sauc par savējiem jau četrdesmit gadus. Šeit nodibināta ģimene, izaudzināts dēls Alvis un divdesmit trīs gadi nostrādāti Ozolnieku vidusskolā par skolotāju. Arī Anna augstāko izglītību ieguvusi, studējot neklātienē. Latvijas Valsts universitātē iegūta ģeogrāfa kvalifikācija, bet Daugavpils Universitātē - sākumskolas skolotāja kvalifikācija.

Dēls Alvis mācījies Ozolnieku vidusskolā, bet tagad kopā ar tēvu strādā ģimenes uzņēmumā SIA "HCT AUTOMOTIVE", kurš dibināts 1992.gadā un darbojas auto servisa iekārtu pārdošanas, uzstādīšanas un apkalpošanas nozarē. Patlaban produkcija tiek eksportēta uz vairāk kā 29 pasaules valstīm, un uzņēmums piedalās tādās pazīstamās izstādēs kā "AUTOPROMOTEC ITĀLIJA", "AUTOMECHANIKA FRANKFURT" un "AUTOMECHANIKA SHANGHAI". Pēc veiksmīgi nostrādātiem gadiem ir attīstītas vēl vairākas darbības sfēras, tādējādi radot jaunas darba vietas un palielinot savu konkurētspēju arī citās ar auto industriju saistītās jomās.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Ilgvars un Anna nolēma dibināt Leču ģimenes stipendiju, lai materiāli atbalstītu Ozolnieku vidusskolas centīgākos jauniešus, kuri pēc vidusskolas absolvēšanas turpinās iegūt augstāko izglītību Latvijas augstskolās. Savu lēmumu Ilgvars un Anna Leči pamato: ,,Ceram, ka mūsu dibinātā stipendija kādam mērķtiecīgam Ozolnieku jaunietim pavērs iespējas kļūt par labu speciālistu. Esam pārliecināti, ka Latvijas nākotnei nepieciešami uzņēmīgi, gudri un izglītoti cilvēki.” Leču ģimene patiesi mīl savu novadu un rūpējas par tā izaugsmi daudzās jomās. Ne velti Ilgvars, kad viņam vaicā, vai Ozolnieki - tā ir vieta netālu no Jelgavas, parasti it kā ar vieglu humoru, bet patiesībā dziļi nopietni atbild: ,,Nē, nevis Ozolnieki ir pie Jelgavas, bet Jelgava pie Ozolniekiem!” Un tā tas arī ir - šī vieta ir viņa un visas Leču ģimenes dzīves centrs, viņu Mājas, pati svarīgāka, pati mīļākā vieta Latvijas kartē, kur tiek ieguldīts viss- darbs, cerības un prieks par izdošanos. Un vēl - pārliecība, ka šī vieta ir labāka par citām kaut vai tikai tāpēc, ka tieši te ir ieaugts ar stiprām, dziļām saknēm. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums