LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas stipendija

Jānis Fridrichsons dzimis 1906. gada 17. janvārī Tukuma pusē. Tad ģimene pārcēlās uz Tallinu, kur Jānis apmeklēja vācu pamatskolu. Nomira tēvs, un māte ar bērniem atgriezās Rīgā. Ģimenes materiālie apstākļi bija smagi. 1921. gadā Jānis sāka mācības Rīgas pilsētas 4. vidusskolā. Tad viņš sāka studijas LU Matemātikas un dabas zinātņu fakultātē. Jau 1927. gadā Jānis Fridrichsons kļuva par Fizikas institūta direktora docenta Gulbja subasistentu. 1928. gadā Jānis salaulājās ar Martu Ābolu, 1931. gadā piedzima meita Meta. 1934. gadā Jānis Fridrichsons absolvēja LU, aizstāvot zinātņu kandidāta (maģistra) darbu. 1939. gadā Jānis Fridrichsons pabeidza habilitācijas darbu. Viņš bija viens no Latvijas Fizikas un matemātikas biedrības dibinātājiem, 1940. gadā tika ievēlēts par docentu un lasīja lekcijas LU medicīnas, dabaszinātņu, farmācijas, inženierzinātņu studentiem, vadīja laboratorijas darbus.

Kad sākās Otrais pasaules karš, Jānis Fridrichsons sāka strādāt Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijā. 1944. gada vasarā viņš devās uz Vāciju, Sudetijā bēgļu nometnē sameklēja sievu un meitu. Viņš kļuva par skolotāju Varnsdorfā. Vēlāk ģimene nonāca franču zonā. Jānis Fridrichsons strādāja latviešu bēgļu nometnes vidusskolā, tad bēgļu palīdzības organizācijā UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).

1949. gadā Fridrichsonu ģimene izceļoja uz Austrāliju. Jānis Fridrichsons strādāja Melburnā Valsts zinātnes un rūpniecības pētniecības organizācijā. Viņš bija arī žurnāla Structure Reports līdzstrādnieks, biedrs Australian and New Zealand Association for the Advancement of Science, darbojās Austrālijas Kristalogrāfu biedrībā. Jānis Fridrichsons publicējis zinātniskus darbus, populārzinātniskas grāmatas, piedalījies starptautiskās zinātniskās konferencēs. 1952. gadā viņš iestājās akadēmiskajā vienībā Austrums.

Meita Meta beidza Melburnas universitāti, kur studēja ķīmiju.

Aizgājis pensijā, Jānis ar kundzi Martu daudz laika pavadīja, apceļojot Austrāliju. 1972. gadā viņi pārcēlās uz Kanberu. Docents Jānis Fridrichsons aizgāja mūžībā 1987. gada 15. jūlijā.

LU docenta Jāņa Fridrichsona piemiņas stipendiju dibina meita Meta ar dzīvesbiedru Gunāru Šternu.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums