Mācītāja Dr. Imanta Alkšņa stipendija


Maija un Imants Alkšņi


Imanta Alkšņa dzimtu raksturo īstens patriotisms un Tēvzemes mīlestība. Arī viņam pašam jau agrā bērnībā bija izdevība iepazīties ar latvju tautas dzīvo vēsturi un pašam piedzīvot krasās varas pārmaiņas. Savulaik kopā ar vecākiem Imants Alksnis nonāca Zviedrijā - tur tika pabeigta skola, tad uzsāktas studijas universitātē, un par noteicošo kļuva interese par vēsturi un teoloģiju - tika aizstāvēta disertācija vēsturē un iegūtas tiesības būt par mācītāju, un nopietnās un dziļās vēstures zināšanas deva briedumu un dziļu izpratni mācītāja amata veikšanai. Imants Alksnis uzskata:,,Skaidrs, ka jaunatnei pieder nākotne, bet nākotni veidot var tikai zinīgais. Vienīgais kapitāls, kas pastāv visos laikos un visās iekārtās, ir zināšanas.  Ļoti ceru, ka mana artava palīdzēs kādam centīgam jaunietim Latvijā sasniegt augstāko izglītību un tādējādi stiprināt un nodrošināt Latvijas neatkarību.” Stipendijas dibināšanas procesā liels palīgs un atbalsts Imantam Alksnim ir sieva Maija Alksne.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us