Martas Mirdzas Gulbis piemiņas stipendija


No kreisās: Marta Mirdza Gulbis un Rita Kaimiņa

Marta Mirdza Gulbis dzimusi Jumurdas pagasta Smauģēnos 1921. gada 12. aprīlī, apmeklēja Jumurdas pamatskolu, izglītību turpināja Madonas ģimnāzijā. Pēc skolas beigšanas Marta vēlējās iegūt medicīnas māsas izglītību, taču dažādu iemeslu dēļ sapni piepildīt neizdevās. Sākās okupācija, kara laikā viņa strādāja Jumurdas pagastmājā līdz brīdim, kad nācās atstāt Latviju, jo tuvojās krievu armija. Kopā ar ģimeni Marta nokļuva Vācijā, Augsburgā.

Tad Marta devās uz ASV un dzīvoja Kalamazū, kur veica dažādus darbus. Vēlāk viņa sāka farmācijas studijas un Mičiganas universitātē ieguva bakalaura grādu. Viņa sāka strādāt pazīstamajā amerikāņu farmācijas uzņēmumā Parke & Davis.

Pēc pensionēšanās Marta aktīvi iesaistījās latviešu sabiedriskajā dzīvē: dziedāja korī, darbojās Daugavas vanadzēs, bija Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā draudzē, Latviešu biedrībā un radoši strādāja rokdarbnieču pulciņā. Viņa ticēja un uzticējās Dievam, mīlēja dzeju.

Kaut arī lielākā mūža daļa bija nodzīvota mītnes zemē, Marta nekad neaizmirsa savu dzimto pusi, tās skaistumu un īstu latviešu tikumu. Pēc daudziem gadiem Martas kundze sameklēja arī savas bijušās klases biedrenes Madonas ģimnāzijā un daudz viņām palīdzēja.

Marta Mirdza Gulbis mūžības ceļā devās 2011. gada 10. oktobrī. Vēl pirms aiziešanas viņa vēlēja bērēs ziedu vietā ziedot Daugavas vanagu organizācijai. Testamentā viņa bija izteikusi vēlēšanos atbalstīt Ērgļu baznīcu, kur kristīta un iesvētīta.

Martas Mirdzas Gulbis piemiņas stipendiju dibina viņas māsa Rita Kaimiņa.

How to find us?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Contact us