Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņas stipendija


Profesors Edgars Imants Siliņš

Latvieši allaž ir pratuši godā un cieņā turēt savus vecākus, uzklausīt tēva doto padomu  un augstu vērtēt savu māmiņu. Šobrīd Vītolu fondā arvien biežāk nākas pārliecināties, ka vēlme likt dzīvot nākotnē savu vecāku lolotajiem sapņiem vada ne vienu vien ziedotāju, liekot uzcelt īstu, dzīvu un mūžīgu pieminekli savu vecāku piemiņai.

Šogad vēlmi padarīt nemirstīgu sava tēva Prof.Edgara Imanta Siliņa piemiņu pauda viņa meita Baiba Stikute un dēls Toms Siliņš ar ģimenēm, arī dzīvesbiedre Dace Siliņa, dibinot stipendiju jaunu, talantīgu Latvijas fiziķu atbalstam.

Edgars Imants Siliņš ir viens no visu laiku talantīgākajiem Latvijas fiziķiem, ievērojamu zinātnisku darbu un publikāciju autors, savā laikā visvairāk citētais latviešu zinātnieks pasaulē. Savulaik izdoto E. Siliņa grāmatu angļu valodā “Organic Molecular Crystals, Their Electronic States” zinātnieki visā pasaulē vēl ilgi lietoja kā rokasgrāmatu. Gan individuāli, gan arī kopā ar kolēģiem Čehijā, Japānā, Francijā, Zviedrijā, ASV, Vācijā ir tapusi virkne augstu novērtētu publikāciju, bet Journal of Molecular Crystals and Liquid Crystals  2001. gada janvārī pat izdod speciālizlaidumu, veltītu Prof. Edgara Siliņa piemiņai.

E. Siliņš ir nodibinājis Organisko Pusvadītāju Fizikas laboratoriju Fizikālās Enerģētikas institūtā un vadījis to līdz mūža beigām. Viņš izveidojis organisko molekulāro kristālu fizikas zinātnisko bāzi, tādējādi liekot atpazīt savu un Latvijas vārdu pasaules zinātnes vēsturē. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas Edgars Siliņš kā Latvijas Zinātņu    Akadēmijas akadēmiķis devis būtisku ieguldījumu, atgriežot Latvijas Zinātņu Akadēmiju starptautiskajā apritē.

Edgars Siliņš augstu vērtējis labu izglītību, aktīvi darbojies izglītības jomā, lasot lekcijas un audzinot jaunos zinātniekus. Būdams viens no Rīgas Rotari kluba atjaunotājiem, viņš rūpējās arī par jauniešu izglītību, nodrošinot vairākus jauniešus ar stipendijām mācībām dažādās pasaules valstīs.

Edgara Siliņa pēdējais lielais mūža darbs – eseju krājums “Lielo Patiesību Meklējumi”, kurā vēstīts par paradigmu un ideju vēsturi no Dao filozofijas senajā Ķīnā līdz pat mūsdienu modernajai zinātnei, atklājot autora dzīves uztveri un pieredzi. Šīs filozofijas pamatjēdziens dao ir kosmiskās kārtības avots un princips, dzīvības spēka plūdums, bieži tulkots kā ,,ceļš”.

Edgars Siliņš savu ceļu gāja ar pārliecību, ka viņu paveiktais darīs skaistāku, bagātāku un laimīgāku mūsu zemi. Savukārt viņu bērni ir pārliecināti, ka jauniešiem sniegtais atbalsts izglītības iegūšanā ne tikai izskolos jaunus Zinātniekus, bet saglabās viņu vecāku piemiņu ilgi jo ilgi un liks pārliecināties, ka tēvu un tēvu tēvu mestās laipas laipojamas ne tikai bērnu bērniem, bet ikvienam, kas spēj un grib savus labos darbus un zināšanas mūžībai veltīt.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums