Tālbraucēja kapteiņa Laimoņa Kļaviņa piemiņas stipendija

Tālbraucējs kapteinis, jūrniecības un jūrniecības izglītības darbinieks Laimonis Kļaviņš ir dzimis 1927. gada 07. decembrī Ogres rajonā.  Pēc mācībām Rīgas pilsētas komercskolā Laimonis 1945. gadā iestājas Rīgas jūrskolā, kuru beidz 1949. gadā kā viens no pirmā pēckara izlaiduma absolventiem.

Jau kā stūrmanis L.Kļaviņš  1950. gadā tiek nosūtīts darbā uz Tālo Austrumu jūras kuģniecību, no kurienes Latvijā viņš atgriežas 1954. gadā, sākot strādāt zvejniecības nozarē.  Tālbraucēja kapteiņa diplomu ieguvis 1963. gadā. Daudzus sava darba gadus ir strādājis un bijis zvejnieku kolhozu „9. maijs”, „Banga” un „1. maijs” zvejas traleru kapteinis, ar kuriem vagojis gan Atlantijas plašumus, gan Baltijas jūras ūdeņus. Strādājis par kapteini uz Latvijas Ģeoloģiskās izpētes ekspedīcijas kuģa, kā arī par vecāko kapteiņa palīgu uz apvienības „Baltmorputj”  specializētajiem kuģiem.

Laimonis Kļaviņš pievērsās arī izglītības darbam – ir strādājis par grupas apmācības vadītāju 9. Jūras arodskolā Rīgā, prakses vadītāju uz mācību kuģa un daudzus gadus toreizējā Pionieru pilī vadīja jūrniecības pulciņu.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Laimonis Kļaviņš ar savām zināšanām un pieredzi aktīvi iesaistījās Latvijas jūrniecības un jūrniecības izglītības atjaunošanas darbā. Līdz sava mūža beigām 2013. gada jūnijā bija Latvijas Jūrniecības savienības biedrs un liels Latvijas patriots, kas savu iespēju robežās atbalstīja un cīnījās par mūsu valsts neatkarības atgūšanu.

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums