Vaidas Miķītes Jordan stipendija

 


No kreisās: Gunārs Reinis, Vaida Miķīte Jordan un Ināra Reine

Vaida Miķīte-Jordan dzimusi Augsburgas DP bēgļu nometnē, Vācijā. Vecāki, Ādolfs un Valija Miķīši, ir no Latgales: tēvs no Viļakas, māte no Balviem.

Drīz Miķīšu ģimene izceļoja uz ASV, tāpēc Vaidas bērnība un skolas gadi pavadīti Indianpolisē, Indianas pavalsts pilsētā. Tur darbojās Latviešu ev. lut. draudze, latviešu sestdienas skola un vasaras nometne latviešu bērniem Šakamakas nacionālajā parkā.

Vaida Miķīte ieguvusi augstāko izglītību – bakalaura grādu zinātnē (BS)   Indianas pavalsts Purdue universitātē  un maģistra grādu pedagoģijā Teksasas pavalsts  Hjūstonas universitātē. Visu mūžu viņa ASV ir darbojusies izglītības laukā kā skolotāja un skolēnu problēmu risinātāja (counselor).

Pensijas gadus Vaida Miķīte pavada skaistajā Teksasas pakalnu zemē pie Canyon ezera kopā ar dzīvesbiedru  Nealu Jordanu, ar ko salaulājusies pēc pirmā vīra Ž. Nikolica aiziešanas Mūžībā.

Vaida Miķīte vēlas palīdzēt kādam talantīgam jaunietim iegūt augstāko izglītību, jo arī pati savulaik  ir saņēmusi stipendiju un atceras, cik svarīga bijusi apziņa, ka kāds pilnīgi svešs cilvēks dāvājis savu uzticību viņas spējām. Viņa jūtas pagodināta par iespēju sekmēt jauna latvieša izglītības ceļu. 

Kā mūs atrast?
Rīga, Lāčplēša ielā 75B, Pieņemšanas laiks: 8.00-16.00

Raksti mums